Plik do pobrania :

Pobierz plik (Plan studiów - Edukacja dla bezpieczeństwa.docx)Plan studiów - Edukacja dla bezpieczeństwa

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów kierunków nauczycielskich studiów I i II stopnia oraz absolwentów innych kierunków studiów I i II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Absolwenci otrzymują uprawniają do nauczania przedmiotu we wszystkich typach szkół.
Studia obejmują trzy semestry, w ramach których realizowanych jest 360 godzin kontaktowych, ich program uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli wskazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji. Program studiów ma wymiar nie tylko teoretyczny,
ale także praktyczny. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotu oraz umiejętności związane z tworzeniem narzędzi wspierających proces dydaktyczny. W programie ujęto także zajęcia związane z praktyczną nauką zagadnień dotyczących samoobrony i bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top