Charakterystyka studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe  z historii i wiedzy o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia. Program studiów ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny.  Absolwenci kierunków nauczycielskich otrzymują uprawniają do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół. Studia obejmują trzy semestry, w ramach których realizowanych jest 360 godzin kontaktowych oraz praktyka, ich program uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli wskazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji. W programie studiów uwzględniono założenia reformy oświaty. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie jak również umiejętności związane z tworzeniem narzędzi wspierających proces dydaktyczny. 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top