|   EN

Komunikat Nr 13/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

W związku z aktualną sytuację epidemiczną Akademia im. Jakuba z Paradyża informuje, że w roku akademickim 2020/2021 kształcenie prowadzone będzie, zgodnie z planem zajęć od dnia 5 października br.
w ramach jednej z trzech wymienionych form:

1) kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego – co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie, w siedzibie uczelni;

2) kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego – co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie, w siedzibie uczelni;

3) kształcenia zdalnego.

Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym będzie uwzględniać aktualne wymagania reżimu sanitarnego określone przepisami prawa dotyczącymi zwalczania pandemii koronawirusa, w szczególności w zakresie zachowania dystansu społecznego, a także uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.

Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, w tym szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów wskażą dziekani wydziałów do dnia 15 września br.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top