|       |   EN

Zakłady i katedry

tel. 95 7 279 533

e-mail: zakladkryminologii@ajp.edu.pl

Dyżury dla studentów:

wtorek: 14.45-15.30

 

Pracownicy Zakładu Kryminologii Stosowanej:

dr hab. Karol Mausch

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Maciej Górny

dr Sylwia Gwoździewicz

dr Robert Maciejczyk

dr Karol Siemaszko

dr Paweł Tomaszewski

mgr Dariusz Maciejewski

mgr Rafał Taras

pokój 406 bud.8

tel. 95 7 279 533

e-mail: laboratoriumESB@ajp.edu.pl

 

Pobierz plik (Regulamin ILAESB.pdf) Regulamin ILAESB.pdf

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z INSTYTUTEM NANOTECHNOLOGII I NANOBIOLOGII

PRZEPROWADZONE SYMULACJE

Pobierz plik (Symulacja nr 1 - Powódź.pdf) Symulacja nr 1 - POWÓDŹ.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 2 - IMPREZA MASOWA - ZATRUCIE.pdf) Symulacja nr 2 - IMPREZA MASOWA - ZATRUCIE.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 3 - ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE.pdf) Symulacja nr 3 - ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 4 - POŻAR OBSZARU LEŚNEGO.pdf) Symulacja nr 4 - POŻAR OBSZARU LEŚNEGO.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 5 - ZAJĘCIE BUDYNKU I PRZETRZYMYWANIE ZAKŁADNIKÓW.pdf) Symulacja nr 5 - ZAJĘCIE BUDYNKU I PRZETRZYMYWANIE ZAKŁADNIKÓW.pdf


ĆWICZENIE DOWÓDCZO SZTABOWE W ILAESB

W dniu 18.02.2019r. w laboratorium przeprowadzone zostało ćwiczenie dowódczo sztabowe z udziałem kadry Akademii, studentów oraz przedstawicieli służb. Działania polegały na analizie bieżącej sytuacji operacyjnej (zdarzenie o charakterze terrorystycznym) w kontekście zadań postawionych do realizacji. Ćwiczący (studenci) do wypracowywania decyzji korzystali z rzeczywistej dokumentacji (Planów zarządzania kryzysowego) oraz sprzętu łączności i informatycznego wykorzystywanego przez służby.

Realizowane ćwiczenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami ćwiczenia oraz stanowiło ogromne doświadczenie dla studentów.


Inauguracja działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich i Systemów Bezpieczeństwa.

22 listopada 2017 roku w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, rektor prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska w obecności władz uczelni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb, straży, inspekcji oraz studentów dokonała uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie kształcenie studentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki działania sztabów podczas zdarzeń kryzysowych.

Koncepcja funkcjonalno użytkowa laboratorium opracowana została przez zespół ekspercki w konsultacji ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego. Efektem półrocznych prac było opracowanie koncepcji a następnie uruchomienie pracowni która umożliwia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych realizowanie zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Studenci uzyskali w ten sposób możliwość realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych procedur i algorytmów, opierając się na dokumentacji operacyjnej oraz profesjonalnym sprzęcie. Zgromadzony sprzęt informatyczny, łączności oraz multimedialny umożliwia realizację całego spektrum zajęć związanych z bezpieczeństwem, komunikacją społeczną, zarządzaniem oraz informatyką.

Prakseologiczny wymiar laboratorium uwypuklony został już pierwszego dnia, gdy w obecności rektor prof. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej oraz zaproszonych gości odbyły się warsztaty symulacyjne z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz studentów Akademii. Tematem prowadzonego ćwiczenia było zabezpieczenie wizyty VIP na terenie województwa lubuskiego, co wymagało wdrożenia procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań na różnych szczeblach dowodzenia. Przedstawiciele służb podkreślili, że sala symulacyjna o takiej skali i wyposażeniu jest jedną z pierwszych w naszym kraju i ze względu na interdyscyplinarność przewyższa tego typu obiekty w uczelniach branżowych kształcących funkcjonariuszy.

Podkreślić należy, że Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa jest doskonałą platformą do prowadzenia badań, analiz oraz ekspertyz w obszarze nauk społecznych. Krajowy system zarządzania kryzysowego podlega systematycznym zmianom i doskonaleniu. Tworzone są nowe koncepcje funkcjonowania, nowe procedury oraz standardy, które przed wdrożeniem wymagają przeprowadzenia symulacji i opracowania wniosków. Pracownia bez wątpienia stwarza takie możliwości, co sprzyjać będzie procesowi dydaktycznemu oraz naukowemu.

mgr Waldemar Kaak

 

 

 

tel. 95 7 279 530

e-mail: zakladadministracji@ajp.edu.pl

Dyżury dla studentów:

wtorek, godz. 15.45-16.30

 

Pracownicy Zakładu Administracji

dr hab. Paweł Leszczynski

dr hab. Witold Sobczak

dr hab. Patrycja Suwaj

dr Krystian Czarny

dr Jacek Jaśkiewicz

dr Piotr Krzyżanowski

dr Mariusz Macudziński

dr Katarzyna Samulska

dr Robert Słabuszewski

dr hab. Aleksandra Szczerba

dr Ewa Szuber-Bednarz

dr Bogna Wach

mgr Tomasz Klemt

mgr Łukasz Marcinkiewicz

tel. 95 7 279 533

e-mail: zakladbezpieczenstwa@ajp.edu.pl

Dyżury dla studentów:

wtorek, godz. 15.00-15.45

Pracownicy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

prof. dr hab. Janusz Faryś

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

prof. dr hab. Grzegorz

dr hab. Adam Czabański

dr hab. Kaimierz Kraj

dr hab. Beata Orłowska

dr hab. Jerzy Rossa

dr Łukasz Budzyński

dr Anna Chabasińska

dr Waldemar Kaak

dr Dorota Kaczorkiewicz

dr Grzegorz Klein

dr Marek Laskowski

dr Stanisław Lenard

dr Joanna Lubimow

dr Tomasz Marcinkowski

dr Zdzisław Maślak

dr Juliusz Sikorski

dr Andrzej Skwarski

dr Waldemar Zakrzewski

mgr Jarosław Janiak

mgr Dariusz Maciejewski

 

Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

pokój 209

tel. 95 7 279 529

e-mail: paw.lesz@wp.pl

 

Zespół badawczy

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

dr Przemysław Słowiński

dr Anna Chabasińska

dr Piotr J. Krzyżanowski

dr Bogna Wach

dr Łukasz Budzyński

 

 

Pobierz ten plik (1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx) 1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx

Pobierz ten plik (2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx) 2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2019.docx) 3. Wykaz publikacji prof. nadzw. dr hab. P. Leszczyński 1997-2019

Pobierz ten plik (wykłady i konferencje.docx) 4. Wykłady i konferencje

Pobierz ten plik (Page-1.jpg) Page-1.jpg

Pobierz plik (Zaświadczenie.jpg) Zaświadczenie.jpg

 

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Kierownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ oraz Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizowali wizytę Ambasadora Republiki Białoruś w RP, pana Aleksandra Averyanova w PWSZ – w Bibliotece Głównej, połączonej z wykładem dla studentów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i perspektyw inwestowania na Białorusi, wygłoszonym przez Radcę – Ministra w Ambasadzie RB – Igora Sekretę. Oficjalnego powitania gości dokonała JM Rektor Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Oprócz wspomnianych osobistości, w wykładzie uczestniczyli też towarzyszący Ambasadorowi dyrektorzy przedstawicielstw dwóch białoruskich banków działających w Polsce oraz firmy konsultingowej z siedzibą w Mińsku, a ponadto wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Kononowicz, dyrektor Biura ZIP-H Stanisław Owczarek, dr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora PWSZ do Spraw Współpracy Międzynarodowej, dr Anna Chabasińska – Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ i współpracownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa oraz członkini zespołu badawczego wspomnianej na wstępie Katedry, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński – kierownik Pracowni oraz Katedry, a także inni nauczyciele akademiccy.

Paweł Leszczyński

 

 

Rozmowy w Radio "Zachód"

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/miedzy-unia-a-rosja/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/najdluzsza-wojna-przed-ukraina-byl-wietnam/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/jak-wygrac-wybory/

Back to top