|       |   EN

W dniu 15 lipca 2020 r. odbyła się debata on-line zatytułowana „Migracje w cieniu pandemii – pandemia w cieniu migracji”.

 

Organizatorami spotkania były gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Biblioteka Główna AJP, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych i katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Fundacja Konrada Adenauera oraz Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa.

Otwarcia debaty dokonała dziekan Wydziały Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Beata Orłowska (AJP, RODM) oraz dr Tomasz Marcinkowski (AJP, PTSE, PTNP).

Wprowadzenia do dyskusji dokonały:

- dr Marta Pachocka (SGH, Team Europe w Polsce, PECSA) poruszająca problematykę zarządzania migracjami przymusowymi w Polsce i relokacji,

- dr Aleksandra Szczerba-Zawada (AJP, Team Europe w Polsce, PECSA, PTSE), która mówiła o wyroku TSUE przeciwko Polsce w sprawie uchybienia obowiązkom wynikającym z decyzji relokacyjnych, oraz

- dr Joanna Lubimow (AJP, PTSE), która w swoim wystąpieniu odniosła się do problematyki ochrony zdrowia obywateli państw trzecich.

Podsumowania debaty dokonali prof. dr hab. Beata Orłowska oraz dr Juliusz Sikorski (AJP. PTNP), który także moderował debatę.

W trwającą prawie dwie godziny debatę możecie Państwo odtworzyć korzystając z poniższego linku.

https://www.youtube.com/watch?v=c0kaJlET4Ew

Back to top