|       |   EN

W dniu 22 września 2020r. przy wykorzystaniu centrum pracy zespołowej na platformie Microsoft 365 – MS Teams, odbyła się Konferencja Naukowa „Uczenie się kadr systemu bezpieczeństwa narodowego sposobem na przetrwanie w świecie VUCA”

 

Konferencja zorganizowana została przez: Katedrę Bezpieczeństwa Społecznego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24,
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

            W konferencji realizowanej w systemie on-line, czynny udział wzięli przedstawiciele takich uczelni jak: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Krakowska Akademia, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawa

            Celem konferencji była identyfikacja trendów w polityce rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie wydarzenie umożliwiło stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń różnych środowisk naukowych i eksperckich na ten temat.

Kolejny raz okazało się, że problematyka zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa tworzy płaszczyznę do wymiany poglądów, prezentacji badań naukowych oraz szerokiej i merytorycznej dyskusji. Udział prelegentów z wielu ośrodków naukowych umożliwił skonfrontowanie zdobytych doświadczeń w zakresie postrzegania problematyki bezpieczeństwa. Konferencja była istotnym miejscem debaty naukowej na temat bezpieczeństwa w sytuacji ograniczeń spowodowanych pandemią COVI-19.

Dr Waldemar Zakrzewski

Back to top