|       |   EN

W dniu 10 listopada 2021 roku pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Infocommunication 2021” w Budapeszcie. Organizatorem tego wydarzenia był University of Public Service Ludovika. Miała ona charakter hybrydowy.

 

Pracownicy naszego Wydziału: dr Tomasz Marcinkowski i dr Juliusz Sikorski wzięli udział w obradach I panelu. Przedstawili wystąpienie zatytułowane: European Union’s policy towards COVID-19 crisis in 2020 and the Russian contribution to infodemia. W trakcie obrad w tej części konferencji udział wzięli także: prof. dr László Kovács (A Magyar Honvédség  Kiberképességei), prof. dr Zoltán Rajnai (A kiberbiztonság kormányzati feladatai, kihívások és trendek a biztonságban), dr Sándor Magyar (Kiberbiztonság a szervezetek stratégia alkotásában), László Dózsa (A NATO Összekapcsolt Műveleti Infokommunikációs Hálózat kezdeményezés hazai megvalósításának időszerű kérdései), dr Diána Daczi (A műholdas kommunikáció szabályozási alapjai és egyes trendjei), János Pölöskei (C4I Capabilities of the Hungarian Defence Forces, Force Development and Procurement Challenges) oraz Herve Napoletano (HTZ - The reference tool for electronic warfare and tactical communications).

W dalszej części konferencji odbyły się dwa kolejne panele. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Olova Carlssona (Military Spectrum Management with the WRAP Software), dr Tibora Farkasa (The challenges of Military Education System: National ICT officer training) oraz Istvána Szabadföldi (Military Operation Planning supported by Artificial Intelligence).

Back to top