|       |   EN

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rozwój na peryferiach?".
Konferencja odbędzie się 25 października 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

       Celem konferencji jest analiza naukowa tendencji rozwojowych we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie. Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka rozwoju będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny oraz być miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

       Analizowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów życia społecznego: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych czy politycznych do zmian technologicznych i gospodarczych. Dynamika zmian obecna we współczesnym świecie zwraca uwagę na konieczność postawienia diagnozy odnoszącej się do mechanizmów rozwoju (i czynników determinujących ten proces) obecnie oraz pozwala na prognozowanie (programowanie?) kierunków dalszych zmian.

 

Problematyka konferencji:

1. Teorie rozwoju regionalnego.

2. Teoretyczne aspekty modernizacji.

3. Unia Europejska wobec globalizacji.

4. Polityka regionalna Unii Europejskiej.

5. Polskie regiony - dynamika zmian.

6. Kryzys ekonomiczny i jego polityczne i społeczne konsekwencje.

7. Zmiany społeczne a rozwój regionalny.

8. Dobre praktyki w zakresie rozwoju regionalnego.

9. Budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

10. Województwo lubuskie - rozwój na peryferiach.

 

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie www.konferencja-rnp.pwsz.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top