|       |   EN

17 października 2013 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka.

 

 

Organizatorami konferencji byli: Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Pracownia Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Celem konferencji była wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. Tematyka konferencji obejmowała:

 • wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości finansowej do podejmowania decyzji,
 • wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów
  i pasywów na jakość informacji o sytuacji majątkowo-finansowej,
 • koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce,
 • kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości,
 • innowacyjność w sektorze finansowym,
 • nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych,
 • rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym,
 • finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki,
 • bezpieczeństwo transakcji finansowych,
 • ryzyko na rynkach finansowych,
 • finansowanie przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej,
 • funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z ogólnopolskich ośrodków akademickich, praktycy z zakresu księgowości, biegli rewidenci oraz studenci kierunku Finanse i Rachunkowość, a także Zarządzania.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęli: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Krajowa Izba Gospodarcza.  Natomiast patroni medialni konferencji to: TVP Gorzów Wielkopolski; czasopisma: Rachunkowość, Gazeta Bankowa,  Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Bank, Kurier Finansowy, Miesięcznik Kapitałowy; portale internetowe: portal egospodarka.pl, portal alebank.pl, portal portfel.pl, portal pit.pl, portal vat.pl oraz portal e-wydawnictwo.eu. Sponsorem konferencji był Bank Zachodni WBK oraz wydawnictwo Difin.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wydarzeniem, planowana jest organizacja kolejnej edycji konferencji w przyszłym roku.



 

 

 

Back to top