|       |   EN

W dniu 25 października 2013 roku odbyła się I TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?". Organizatorem tego wydarzenia naukowego był Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Zakład Zarządzania Organizacją). Współorganizatorami konferencji byli Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Business and Innovation Centre z Frakfurtu nad Odrą oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na procesy i mechanizmy lokalnych zmian społecznych, gospodarczych, kulturowych na tle procesów globalnych i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego). Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka rozwoju była traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem spotkania (a nawet zderzenia) teorii i praktyki.

W konferencji brali udział przedstawiciele Rządu, władz regionalnych i lokalnych, przedsiębiorcy polscy i niemieccy oraz naukowcy reprezentujący: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Sobieskiego z Warszawy, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz gorzowską PWSZ im. Jakuba z Paradyża.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Henryk M. Woźniak - Doradca Wojewody Lubuskiego, Gunnar Pajer - Dyrektor Projektu z Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą, Józef T. Finster - Prezes Zarządu Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze oraz Jerzy Korolewicz - Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. W trakcie dyskusji panelowej głos zabrali: Elżbieta Rafalska - Poseł na Sejm RP oraz Stanisław Owczarek - Dyrektor Biura ZIPH.

Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem  uczestników obrad, wiele wystąpień kończyło się dyskusją i wymianą poglądów między naukowcami, przedsiębiorcami, politykami i studentami. Konfrontacja spojrzenia ekonomistów, socjologów, politologów, statystyków oraz decydentów i polityków na problematykę rozwoju i peryferii doprowadziła do przedłużenia obrad o ponad półtorej godziny. Uczestnicy konferencji na jej zakończenie obiecali sobie kontynuowanie badań z zakresu omawianej problematyki i ponowne spotkanie w 2014 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

 


Back to top