|       |   EN

Wydział Humanistyczny - konferencje i seminaria

Wystawa ze zdjęciami Bogdana WalczakaPamięci profesora Bogdana Walczak – językoznawcy, polonisty i slawisty poświęcone było seminarium naukowe, które odbyło się w dniach 14-15 listopada w Auli im. prof. Stanisława Kirkora AJP.

W dniu 10.06.2022 r. w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", zorganizowana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w ramach studiów podyplomowych Logopedia. Tematem przewodnim spotkania jest Współczesna profilaktyka logopedyczna. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem zapobiegania zaburzeniom mowy, a w szczególności słuchaczy studiów podyplomowych, studentów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, działaczy społecznych. Formuła seminarium przewiduje prezentację referatu przez autora/autorów oraz otwartą dyskusję. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku, rozpoczęcie o godz. 17.10 w Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Wstęp na seminarium jest wolny.

 W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się konferencja „Kreowanie współczesnej edukacji. Neurodydaktyka w pracy pedagoga”. Wydarzenie było częścią projektu Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, realizowanego w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Akademia im. Jakuba z Paradyża jest jednym z partnerów. Dwa dni konferencji wypełnione zostały różnymi formami wymiany doświadczeń i wzbogacania kompetencji. Pierwszego dnia zaproponowano wykłady mające na celu wprowadzenie inspirujących wątków w myśleniu o szkole i edukacji. W kolejnym zaplanowano 3 warsztaty, które umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń, pomysłów i pokazały możliwości zmian w procesie nauczania.


Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej dokonała prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, dziekan Wydziału Humanistycznego, która przywitała uczestników i przybliżyła zakres tematyczny spotkania. Merytoryczną część obrad otworzyło wystąpienie prof. AJP dr Doroty Skrockiej na temat „Neurodydaktyka vs dydaktyka. Spór o nauczanie?”. Prelegentka zwróciła uwagę na niezwykłą popularność, jaką w ostatnich latach zyskały pojęcia z przedrostkiem neuro-. Zauważyła, że użycie semantyki neurobiologicznej sugeruje większą efektywność, ponieważ bardziej ma odpowiadać potrzebom i preferencjom ludzkiego mózgu. Tymczasem, jak podkreśliła, dostrzeganie biologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka nie jest niczym nowym w psychologii i pedagogice. Przestrzegła przed traktowaniem neurodydaktyki jako nowej alternatywy w nauczaniu. Wystąpienie zachęcało do refleksji, naukowej ostrożności i dyskusji.

Kolejnym prelegentem był prof. UŚ dr Marek Kaczmarzyk, biolog, neurodydaktyk i memetyk, autor podręczników i programów szkolnych, nauczyciel i wykładowca. W wykładzie „Dlaczego nasze mózgi nie lubią chodzić do szkoły?” przedstawił, jak z perspektywy neurobiologii można optymalizować warunki nauczania (i uczenia się). Zwrócił uwagę, że niektóre trudności, jakie napotykamy w praktyce szkolnej, wynikają z  nieznajomości rozwoju i działania ośrodkowego układu nerwowego na różnych etapach życia. Wyjaśnił również, czym jest stres i jak wpływa na zachowanie ucznia.

Obrady zakończyły pytania do prelegentów i merytoryczna dyskusja.

Drugi dzień konferencji naukowej poświęcony był zajęciom warsztatowym. Uczestnikom zaproponowano trzy tematy. Pierwszy dotyczył dylematów egzystencjalnych w szkole i był prowadzony przez  prof. AJP dr Dorota Skrocką. Drugi warsztat, poświęcony komunikacji w świetle badań nad mózgiem, prowadziła dr Ewa Koprowiak. Natomiast dr Bożena Majewicz zaprosiła do udziału w spotkaniu, podczas którego uczestnicy mogli poznać i przećwiczyć techniki pamięci w świetle badań nad mózgiem.

Liczba pytań kierowanych do prelegentów oraz kuluarowe dyskusje świadczą o potrzebie organizacji podobnych konferencji skierowanych do nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich.

 

 

        

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w auli W1 i W2 przy ul. Teatralnej 25 odbędzie się konferencja „Kreowanie współczesnej edukacji. Neurodydaktyka w pracy pedagoga” zamykająca realizowany od 1 września 2020 r. projekt Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a Akademia im. Jakuba z Paradyża jest jednym z jego partnerów.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli.

Informacje o wydarzeniu

Podczas seminarium odbędą się prezentacje i dyskusja nad aktualnymi badaniami poświęconymi m.in. neurobiologicznym uwarunkowaniom rozwoju mowy.

Seminarium będzie miało charakter hybrydowy – prelegenci i uczestnicy debaty spotkają się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, a pozostałych Państwa zapraszamy do uczestnictwa online w  wydarzeniu. Link do spotkania zostanie podany po dokonaniu rejestracji.

Back to top