|   EN

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                            Gorzów Wielkopolski, 23.11.2016 r.

im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Humanistyczny

Zakład Języka Polskiego

 

 

          

Szanowni Państwo

 

W 1841 roku (6 czerwca) w Milkowszczyźnie na Ziemi Grodzieńskiej urodziła się Elżbieta Pawłowska – późniejsza znakomita pisarka Eliza Orzeszkowa. Żyła ona w trudnych, skomplikowanych i tragicznych dla Polaków czasach; nieobce jej były krzywda, cierpienie i odrzucenie. Eliza Orzeszkowa była nie tylko utalentowaną kobietą o niezwykłej wrażliwości na piękno przyrody i człowieka, ale i osobą, która w swych dziełach jak w dokumencie zapisała świat funkcjonujący w skomplikowanej rzeczywistości drugiej połowy XIX wieku. Właściwy Elizie Orzeszkowej głęboki patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną dotykającą słabszych, uciśnionych  i pokrzywdzonych przez los odnajdujemy na kartach jej powieści, nowel i opowiadań, wypowiedzi publicystycznych, listów i wspomnień.

W 2016 roku obchodzić będziemy 175 rocznicę urodzin dwukrotnie wysuwanej do nagrody Nobla pisarki, której twórczość inspirowała wielu – i wybitnych pisarzy,  i zwykłych czytelników. Pragnę z tej okazji w imieniu organizatorów zaprosić Państwa do udziału  w poświęconej tej wielkiej pozytywistce konferencji pod hasłem:

 

Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 czerwca 2016 roku, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorzy planują druk monografii zawierającej wystąpienia, referaty i refleksje badawcze poświęcone Elizie Orzeszkowej.

 

Zakładając interdyscyplinarny charakter tego naukowego spotkania, zapraszamy do udziału w nim przedstawicieli różnych dziedzin badawczych, m.in.: językoznawców i literaturoznawców, historyków, psychologów i pedagogów, teologów i socjologów, etnografów, botaników i przyrodników, specjalistów z zakresu sztuki i kultury.

 

Na zgłoszenia oczekiwać będziemy do dnia 29 lutego 2016 rokupocztą tradycyjną:

dr Joanna Rutkowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Jakuba z Paradyża

ul. Teatralna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

lub elektroniczną:

joarutpwsz@wp.pl

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku

 

Sekretarz konferencji:                                          Kierownik naukowy konferencji:

dr Joanna Rutkowska                                          prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top