|   EN

Gorzów Wielkopolski, 1 grudnia 2015 r.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowa Rada Łowiecka w Gorzowie Wielkopolskim oraz Nadleśnictwo Kłodawa serdecznie zapraszają  do udziału w konferencji naukowej pt.: Włodzimierz Korsak – Co las mu powiedział?,  która odbędzie się w dniach 10 – 11 października 2016 r. z okazji 130 rocznicy urodzin ostatniego Wielkiego Łowczego II Rzeczypospolitej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku Włodzimierza Korsaka – leśnika, myśliwego, przyrodnika, literata, rysownika, malarza, fotografika, podróżnika, popularyzatora przyrody, społecznika, miłośnika Ziemi Lubuskiej i Gorzowa Wielkopolskiego. Przedmiotem naukowych dociekań może stać się analiza jego prac, próba odpowiedzi

na pytanie o miejsce twórczości Włodzimierza Korsaka w dzisiejszym świecie oraz szeroko pojęte wykorzystanie jego osiągnięć a także ocena wpływu jego dorobku na kształtowanie się współczesnego podejścia do przyrody, w tym porównanie jego poglądów z postawami proekologicznymi. 

Konferencja jest adresowana do językoznawców, pedagogów,  literaturoznawców, regionalistów, przyrodników oraz przedstawicieli innych nauk – zainteresowanych dorobkiem Włodzimierza Korsaka.

Tytuły referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną: dyrektor.agms@pwsz.pl, tadeusz.szyszko@szczecin.lasy.gov.pl  do dnia 31 marca 2016 r.

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie ok. 300 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy  w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Sekretarze konferencji:                                  Kierownik naukowy:

Renata Janicka-Szyszko                                prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Tadeusz Szyszko

Back to top