|   EN

Gorzów Wielkopolski, 22 stycznia 2016 roku

 

Szanowni Państwo!

            Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza,

która odbędzie się w dn. 19-20 kwietnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny,

naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej, budowę wzajemnych relacji oraz działań na rzecz współdziałania w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać sekretarzowi konferencji
do dnia 01 marca 2016 r. drogą elektroniczną, pod adresem:

 

 

joarutpwsz@wp.pl

 

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 300 zł. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

                                                                                    

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Sekretarz konferencji

 

dr Joanna Rutkowska

Kierownik naukowy

 

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top