|   EN

ZAKŁAD ORGANIZACJI I OBSŁUGI REKREACJI I TURYSTYKI

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA        
 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 serdecznie  zaprasza do udziału

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pod patronatem honorowym

JM Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

 

 

 RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE

- NOWE TRENDY

 

 

8 czerwca 2016 roku

Gorzów Wielkopolski, Aula Rektorska, budynek nr 3, ul. Teatralna 25

 

 

Konferencja organizowana jest przy współpracy:

Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR

Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacji na rzecz Akademii w Gorzowie Wielkopolskim

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

 

KOMUNIKAT 1

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski

prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer

prof. nadzw. dr hab. Wanda Staniewska - Zątek

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sulik

prof. nadzw. dr hab. Danuta Umiastowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr Arkadiusz Wołoszyn (508 265 659)

Sekretarz konferencji:

dr Anna Bezulska  (606 321 812)

dr Jolanta Kijowska (602 399 336)

Członkowie:

dr Marta Kisiel

dr Joanna Kupczyk

dr Joanna Kuriańska – Wołoszyn

dr Sabina Ren

mgr Tomasz Saska

 

Szanowni Państwo,

            w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez  Zakład Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki PWSZ im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim pt. „Ruch turystyczny w Polsce. Nowe trendy.”

            Głównym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań dotyczących problemów rozwoju turystyki oraz rekreacji ruchowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów oraz ich uwarunkowań.

            W zamierzeniu  organizatorów konferencji jest też przeprowadzenie specjalnej sesji – warsztatów – maks. 20 osób w pracowni komputerowej, kierowanej do studentów i uczniów szkół średnich z regionu, dotyczącej zastosowania nowych technologii informacyjnych w zwiększaniu aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

            Proponujemy następujące wiodące zagadnienia:

•                    Znaczenie turystyki i rekreacji ruchowej w świetle zmian cywilizacyjnych;

•                    Ekonomiczne aspekty turystyki i rekreacji ruchowej;

•                    Determinanty zwiększenia ruchu turystycznego i aktywności w zakresie rekreacji ruchowej;

•                    Wpływ działalności organów administracji państwowej i samorządów lokalnych na aktywność turystyczną i rekreacyjną;

•                    Nowe trendy w ruchu turystycznym;

•                    Rekreacja ruchowa w turystyce kwalifikowanej;

•                    Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka;

•                    Znaczenie turystyki i rekreacji ruchowej jako czynnika miastotwórczego;

•                    Nowoczesne technologie stosowane w rekreacji ruchowej;

•                    Wykorzystanie technologii informatycznych w zwiększaniu aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

Wymienione kwestie są propozycjami wiodących zagadnień, lecz nie wyczerpują możliwości zgłaszania innych, mieszczących się w zakresie problematyki dotyczącej turystyki i rekreacji.

ZGŁOSZENIA KONFERENCYJNE       

Zgłoszenia konferencyjne w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego tytuł referatu oraz abstrakt (limit znaków – 2 500 bez spacji)prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:  abezulska@gmail.com  lubjkijowska@pwsz.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do wiadomości zawierającej ten komunikat.

W ramach Konferencji przewidziana jest organizacja sesji plenarnej oraz, w zależności od liczby uczestników, równoległych sesji tematycznych.

Referaty zaprezentowane na konferencji po wyrażeniu przez autora zgody na ich publikację   zostaną poddane recenzji i po akceptacji opublikowane w monografii,
w serii wydawniczej PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim z zakresu turystyki.

Wymogi redakcyjne dotyczące artykułów przeznaczonych do publikacji w monografii znajdują się na stronie PWSZ  wraz z informacją o konferencji.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata za udział w konferencji dla pracowników PWSZ w Gorzowie Wlkp. wynosi 100 złotych, dla doktorantów wszystkich uczelni 50 złotych,  dla uczestników innych instytucji naukowych i branżowych 150 złotych. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów.

Płatności należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2016 roku na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Bank Zachodni WBK S.A. O/Gorzów Wlkp.  13 1500 1416 1214 1001 0730 0000
podając w tytule wpłaty: TURYSTYKA_2016_nazwisko
(np. TURYSTYKA_2016_Nowak)

Rezerwacja noclegów – po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres sekretarzy konferencji.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:                                                   Kierownik naukowy: 

dr Anna Bezulska                                                   prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

dr Jolanta Kijowska                              

 

 

 

Druki do pobrania:

Pobierz ten plik (Formularz zgłoszeniowy  - konferencja TiR.doc)   Formularz zgłoszeniowy - konferencja TiR

Pobierz ten plik (Zasady publikacji  - konferencja TiR.doc)   Zasady publikacji - konferencja TiR

 

Back to top