|   EN

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.:

Wychowanie przez sport – praktyczna wiedza o funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego.

 

 

Organizatorami konferencji są: Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest analiza różnorodnych aspektów funkcjonowania ucznia w szkole sportowej/mistrzostwa sportowego, m.in. w kontekście jego rozwoju psychofizycznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wychowawczej.

Konferencję adresujemy do psychologów, pedagogów, dydaktyków, trenerów, wychowawców, rodziców młodych sportowców oraz innych osób zainteresowanych rozwojem adolescentów determinowanym przez sport.

Tytuły referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną: dyrektor.agms@ajp.edu.pldo dnia 31 marca 2017 r. Jeśli będą Państwo mieli jakieś  pytania, można je kierować mailowo na adres dyrektor.agms@ajp.edu.pl lub telefonicznie do sekretarza konferencji pod numerem telefonu 505 677 265.

Obrady odbędą się 27 września 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 8. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz konferencji:                                               Kierownik naukowy:

Renata Janicka-Szyszko                                            prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska

 

 

Do pobrania:

karta zgłoszenia

Back to top