|   EN

Szanowni Państwo    

Zakład Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału w XI interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem

Język. Religia. Tożsamość,

która odbędzie się w dn. 23-26 kwietnia 2017 r. w Głogowie (Dom Uzdrowienie Chorych).

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów – zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dn. 30 grudnia 2016 r.,    

pod adresem: dr Joanna Rutkowska

                        Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jakuba z Paradyża

                        ul. Teatralna 25

                        66-400 Gorzów Wielkopolski

lub drogą elektroniczną, pod adresem: joarutpwsz@wp.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

Planowana jest wycieczka do Budziszyna.

                                                                      

                                                                 

    Z wyrazami szacunku       

           

            Sekretarze konferencji:                      Kierownik naukowy:

            ks. dr Grzegorz Cyran                       prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

           dr Joanna Rutkowska

Back to top