|   EN

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Katedra Edukacji Dziecka

Zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

z cyklu: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej,

która odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Tematem tegorocznego spotkania są Determinanty zdrowia dzieci i młodzieży

 

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicząca

prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk – Uniwersytet Zielonogórski

prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania – Uniwersytet Zielonogórski

prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. UZ dr hab. Ewa Pasternak-Kobyłecka – Uniwersytet Zielonogórski

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. US dr hab. Danuta Umiastowska – Uniwersytet Szczeciński

dr Jolanta Gebreselassie - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Danuta Godlewska - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Anna M. Lis-Zaldivar - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Dorota Skrocka - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Obecna idea konferencji dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym zdrowiem dzieci i młodzieży.

Wielowymiarowość i wielokryterialność pojęcia zdrowie wyznacza zróżnicowane konteksty rozważań teoretycznych i aplikacyjnych.

Zdrowie dzieci i młodzieży można analizować uwzględniając jego fizyczne, społeczne, psychiczne czy duchowe aspekty.

Można też rozpatrywać według różnych kryteriów: funkcjonalnych (jako zasób umożliwiający osiąganie innych celów),

witalnych (w kategoriach siły i energii), równowagi (jako umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami), medycznych (braku odstępstw od norm) i innych.

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się problematyka zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście wychowania, edukacji, promocji zdrowia, działań profilaktycznych.

Do proponowanych szczegółowych zakresów rozważań zaliczamy:

- styl życia i zachowania zdrowotne dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów (rodziców, nauczycieli) jako podstawowe determinanty zdrowia;

- czynniki środowiskowe (fizyczne i społeczne) a zdrowie dzieci i młodzieży;

- czynniki biologiczne i ich związek ze zdrowiem dzieci i młodzieży;

- rola zdrowia publicznego, opieki medycznej, pomocy społecznej w opiece nad dziećmi i młodzieżą;

- wychowanie/edukacja do zdrowia;

- dobre praktyki w zakresie wychowania/edukowania do zdrowia.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukowców i praktyków reprezentujących takie dyscypliny, jak pedagogika, socjologia, psychologia,

promocja zdrowia, zdrowie publiczne a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną problematyką.

Do aktywnego udziału zapraszamy również studentów. Po raz kolejny przewidujemy utworzenie odrębnego panelu studenckiego.

Dla najlepszych prac studenckich przewidujemy publikację referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych).

Ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające czynne uczestnictwo w konferencji.

Studentów prosimy o przygotowanie prac mieszczących się w podanej powyżej tematyce dla referentów w sesjach naukowych.

Regulamin sesji studenckiej – w załączeniu.

Konferencji będą towarzyszyły warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, logopedów, studentów i innych zainteresowanych osób.

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem i tezami wystąpienia prosimy przesłać na adres: Akademia im. Jakuba z Paradyża,

Wydział Humanistyczny, ul. Teatralna 25, 66- 400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej)

lub ajpkonferencjazdrowie@gmail.com do 28 października 2017 – formularz w załączeniu.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o przesłanie tekstu artykułu drogą mailową: ajpkonferencjazdrowie@gmail.com do dnia 22 grudnia 2017 r.

Opłatę konferencyjną (na podane poniżej konto) prosimy wpłacać do 28 października 2017 r:

- Referenci: 300,00 zł

- Studenci (aktywny udział): 50,00 zł

Opłata konferencyjna dla Referentów obejmuje: koszt publikacji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwę kawową.

Opłata konferencyjna dla Studentów obejmuje: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwę kawową.

Ponadto koszt publikacji najwyżej ocenionych prac przez członków Komitetu Organizacyjnego (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Faktury wystawiane są wyłącznie na płatnika dokonującego wpłaty.

Konto: Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Teatralna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski

BANK ZACHODNI WBK S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

(w tytule przelewu należy wpisać: Konferencja „Zdrowie”/imię i nazwisko uczestnika konferencji).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: ajpkonferencjazdrowie@gmail.com

 

Komitet organizacyjny konferencji

dr Jolanta Gebreselassie - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ajpkonferencjazdrowie@gmail.com,

tel. 512749773,

 

dr Danuta Godlewska - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

tel. 502 581 843

 

dr Beata M. Uchto - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Anna Wallentin - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Back to top