OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2.  filologia angielska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3.  filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4.  filologia germańska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: pedagogika przedszkolna,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny,

3. pedagogika terapeutyczna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: animaloterapia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z animaloterapią,

2. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z arteterapią,

3. terapia pedagogiczna z animaloterapią,

4. terapia pedagogiczna z arteterapią.

 

 

 

rok

pedagogika

ST

I rok

2016/2017

 dr Danuta Godlewska

 danuta.godlewska@tlen.pl

NST

dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn
margda@yahoo.com

ST

II rok

2015/2016

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@o2.pl

NST

mgr Beata Uchto

beti80@op.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Marta Urban-Sigłowy

marysia1809@tlen.pl

NST

mgr Lidia Nogal-Faber

lnogal-faber@ajp.edu.pl

 

 

rok

filologia polska

ST

I rok

2016/2017

mgr Renata Janicka-Szyszko

r.szyszko3lo@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

 

rok

filologia polska II stopnia

ST

I rok

2016/2017

 

NST

 dr Maria Maczel

mariamaczel@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Agnieszka Niekrewicz

aniekrewicz@ajp.edu.pl

NST

dr J. Żurawska-Chaszczewska

leksem1@wp.pl

 

 

rok

turystyka i rekreacja

ST

I rok

2016/2017

 dr Joanna Kupczyk
joannaku@poczta.onet.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Anna Bezulska

abezulska@gmail.com

 

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Kupczyk

joannaku@poczta.onet.pl

 

 

rok

kulturoznawstwo

ST

I rok

2016/2017

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

 

 

rok

język angielski

ST i NST

    I rok
2016/2017

mgr Urszula Paradowska
urszula@paradowska.pl

dr Joanna Bobin -
język angielski od podstaw

NST

II rok

2015/2016

dr Magda Witkowska emwit@poczta.onet.pl

 

ST

II rok

2015/2016

mgr Anna Pakulska annapakulska@poczta.onet.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Bożena Franków-Czerwonko bozenafc@gmail.com

 

 

 

rokJęzyk niemiecki / Język niemiecki od podstaw
ST

I rok

2016/2017

dr Łucja Zielińska

lhzielinska@gmail.com

NST

mgr Dariusz Łężak

dlez@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Dubiec-Stach jdubiec1@wp.pl
ST

III rok

2014/2015

dr Renata Nadobnik rnadobnik@pwsz.pl
NSTmgr Sławomir Szenwald slawomir.szenwald@wp.pl

 

 

kierunek - filologia polska pierwszego stopnia

kierunek - filologia polska drugiego stopnia

kierunek - kulturoznawstwo

kierunek - turystyka i rekreacja

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

kierunek - pedagogika

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

kierunek – filologia:

specjalność: język niemiecki, język niemiecki od podstaw

specjalność: -  język angielski, język angielski od podstaw

mgr Aleksandra Ciechorowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121, tel. 095 721 60 82

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek   - od 8.00 do 12.00
wtorek - od 8.00 do 12.00
środa   - od 8.00 do 12.00
czwartek - od 8.00 do 12.00
piątek- od 13.00 do 15.30

w czasie zjazdów:

piątek- od 13.00 do 17.00
sobota- od 9.00 do 15.00

Sekretariat Wydziału Humanistycznego

 

mgr Justyna Kopaniecka

ul. Teatralna 25; p.107

tel. 095 721 60 35, fax. 095 721 60 36

wh@ajp.edu.pl

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku: 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator ds. administracji Wydziału Humanistycznego

mgr Agnieszka Dykas

tel. 95-7216-054

adykas@ajp.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: aniekrewicz@ajp.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr Dorota Skrocka
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: dskrocka@ajp.edu.pl

 

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr Jolanta Gebreselassie
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: jgebreselassie@ajp.edu.pl

 

 
Kierownik Zakładu Języka Polskiego
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
ul. Teatralna 25, bud. 3, p. 3
e-mail: rektor@ajp.edu.pl
tel. / fax 95 721 60 22, tel. 95 721 60 23

 

Kierownik Zakładu Edukacji
prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska
ul. Teatralna 25, p.213
e-mail: borlowska@ajp.edu.plKierownik Zakładu Języka Angielskiego
dr Joanna Bobin
ul. Teatralna 25, bud.3, p.5
e-mail: joanna.bobin@gmail.com

 

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego
dr Joanna Dubiec-Stach
ul. Teatralna 25, bud.3, p.7
e-mail: jdubiec1@wp.pl

 

Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa
dr Maciej Dudziak

e-mail: mdudziak@ajp.edu.pl

 

Kierownik Zakładu Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki
dr Arkadiusz Wołoszyn
ul. Teatralna 25, pok. 11
e-mail: prorektor2@ajp.edu.pl

tel. / fax 95 721 60 22, tel. 95 721 60 23

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego
dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn
ul. Chopina 52 Hala Sportowa, P. 12
majswoloszyn@onet.eu

 

W dniach 26 – 27 marca 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top