|       |   EN

W dniach 26 – 27 marca 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych.

Celem konferencji było dokonanie diagnozy w obszarze wdrażania treści i umiejętności określonych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego na poszczególnych etapach edukacyjnych w Polsce i w Europie. W gronie językoznawców oraz nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne w praktyce szkolnej podjęto liczne dyskusje odnoszące się do takich obszarów tematycznych, jak: elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych, diagnozowanie, testowanie i ewaluacja postępów językowych, rozwój poszczególnych sprawności językowych, zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych wspierających rozwój kompetencji językowych, a także rola materiałów edukacyjnych w kształceniu językowym.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. organizacji i rozwoju, dr Arkadiusz Wołoszyn wraz z Prof. dr hab. Beatą Mikołajczyk. W części plenarnej odbyły się wystąpienia gości z ośrodków akademickich w Berlinie (Prof. Almut Hille), Oldenburgu (Prof. Uwe Zagratzki) oraz Wiednia (Prof. Gerda Kysela-Schiemer). Wygłoszone referaty odnosiły się do aspektów kulturowych w procesie nauczania języków.

Kolejne wystąpienia były kontynuowane w pięciu sekcjach utworzonych wg zaplanowanych modułów tematycznych. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Duży wkład w realizację proponowanych treści  wnieśli również wykładowcy naszej Uczelni.

Miłym akcentem po długich debatach i dyskusjach był wieczorny koncert muzyki jazzowej w Jazz Cubie „Pod Filarami”.

 

W drugim dniu konferencji zostały zaprezentowane materiały edukacyjne wspierające rozwój kompetencji językowych uczniów. Licznie przybyli nauczyciele języków obcych naszego regionu oraz studenci naszej Uczelni mogli zapoznać się z ofertą takich wydawnictw, jak Didier, Hueber, Macmillan, Nowa Era czy też Pearson.

 

Dodatkowo, podczas zorganizowanych warsztatów metodycznych uczestnicy konferencji byli zapoznawani z możliwościami wykorzystania oferowanych pomocy dydaktycznych w nauczaniu i uczeniu się języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Spotkania z nauczycielami prowadzili specjaliści w zakresie dydaktyki języków obcych, w tym dr Renate Zschärlich (Wydawnictwo Hueber), dr Grzegorz Śpiewak (Wydawnictwo Macmillan), Daria Isajewa (Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie), Nicolas Rougier (Wydawnictwo Didier), Peter Tokarski i Monika Rajche (Wydawnictwo Pearson) oraz Patrycja Balcer-Kędracka (Wydwanictwo Nowa Era).

 

Opracowała dr Renata Nadobnik

 

 

Uczestnicy konferencji:

 1. Dr Arkadiusz Wołoszyn (Prorektor PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 2. Prof. dr hab. Mikołajczyk Beata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań/ PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 3. Prof. Almut Hille (Freie Universität, Berlin, Niemcy)
 4. Prof. Uwe Zagratzki (Universität Oldenburg, Niemcy)
 5. Prof. Gerda Kysela-Schiemer (Pädagogische Hochschule, Wiedeń, Austria)
 6. Daria Isajewa (Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie)
 7. Dr Bobin Joanna (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 8. Dr Dubiec-Stach Joanna (PWSZ, Gorzów Wlkp.) 
 9. Mgr Ferensztajn Bogna (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 10. Mgr Franków-Czerwonko Bożena (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 11. Mgr Gillian Edward (PWSZ Gorzów Wlkp.)
 12. Mgr Jakubowska Iwona (PWSZ, Włocławek)
 13. Mgr Korobczak-Dominguez Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
 14. Dr Lewicka Magdalena (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)
 15. Dr Nadobnik Renata (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 16. Mgr Olechnowicz Bożena (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 17. Mgr Pakulska Anna (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 18. Mgr Paradowska Urszula (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 19. Mgr Ponulak Izabela (Uniwersytet Wrocławski)
 20. Dr Skuza Sylwia (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)
 21. Mgr Szefer Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 22. Mgr Uchto Halina (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
 23. Mgr Wachnik Anna (Gorzów Wlkp.)
 24. Mgr Witkowska Magdalena (PWSZ, Gorzów Wlkp.)

 

Przedstawiciele Wydawnictw Edukacyjnych:

 1. Balcer-Kędracka Patrycja (Wydawnictwo Nowa Era)
 2. Rajche Monika (Wydawnictwo Pearson)
 3. Nicolas Rougier (Wydawnictwo Didier, Paryż, Francja)
 4. Dr Śpiewak Grzegorz (Wydawnictwo Macmillan)
 5. Tokarski Peter (Wydawnictwo Pearson)
 6. Dr Zschärlich Renate (Wydawnictwo Hueber)

 

Back to top