|       |   EN

Skład delegacji polskiej:

  • dr Arkadiusz Wołoszyn –  prorektor ds. organizacji i rozwoju PWSZ
  • prof. dr hab. Wanda Staniewska-Zątek – Zakład Organizacji i Obsługi Turystyki i Rekreacji PWSZ
  • mgr Halina Uchto –  lektor języka rosyjskiego, koordynator współpracy z Ukrainą

W dniach 19-21 października 2011 r. odbyła się w górskiej miejscowości Jaremcze na Ukrainie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turyzm i rozwój regionu” z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Turystyki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Turystyki i Rekreacji PWSZ zgłosili 8 prac podsumowujących ich badania z zakresu motywów zachowań prozdrowotnych i postaw rekreacyjnych, dotyczących oceny działalności agroturystycznej, stanu turystyki osób niepełnosprawnych, aktywności młodzieży szkolnej i akademickiej, a także postrzegania wpływu funduszy unijnych na rozwój turystyki regionalnej. Wszystkie prace zostały pozytywnie zrecenzowane i opublikowane w trzeciej części, cyklicznie wydawanej, monografii zatytułowanej _______i____ ______i__ ___________: i____i_, ____________,  ___________.

Podczas konferencji prace przedstawiali naukowcy i praktycy branży turystycznej z Ukrainy oraz Regionu Przykarpacia. Z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchano w części plenarnej wystąpień pracowników naszej Uczelni: prof. dr hab. Wandy Staniewskiej – Zątek, która wygłosiła referat „Działalność agroturystyczna – korzyści i utrudnienia jej prowadzenia w ocenie gospodarzy – kwaterodawców” oraz dra Arkadiusza Wołoszyna przedstawiającego „Wizerunek i preferencje przestrzenne osób uprawiających rekreację ruchową na przykładzie badań środowiska żeglarskiego”.

Konferencja odbyła się w nowoczesnym ośrodku konferencyjno-hotelowym „Karpaty”, w miejscowości wypoczynkowej Jaremcze (______) znajdującej się w Karpatach Wschodnich. Uczestnicy konferencji mieli okazję oglądać występ regionalnego zespołu taneczno-muzycznego, zwiedzili także miasto Kołomyję (_______), znajdujące się tam Muzeum Pisanek oraz Muzeum Huculszczyzny i Pokucia. Byli również w powstającym z rozmachem ośrodku narciarskim Bukowel (________).  

Udział pracowników PWSZ w konferencji to kolejny etap współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim, która została zapoczątkowana w 2005 roku i trwa do dnia dzisiejszego w oparciu o podpisane umowy oraz nawiązane kontakty partnerskie.

HU

Back to top