|       |   EN

W dniach 18 – 19 marca 2012 r. odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych”, zatytułowana „Różnorodność językowa”.

Konferencję zorganizowały Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych (Pracownia badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi) oraz Instytut Humanistyczny (Zakład Języka Niemieckiego). Patronatem honorowym objęła konferencję Pani Rektor PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Opiekę naukową nad konferencją sprawowała prof. dr hab. Beata Mikołajczyk.  Komitet organizacyjnego tworzyły dr Joanna Dubiec-Stach oraz dr Renata Nadobnik.

Celem konferencji było ukazanie różnorodności językowej w dydaktyce języków obcych w Polsce i w Europie, z uwzględnieniem sposobów rozwijania poszczególnych elementów kompetencji językowych w świetle wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Konferencja była adresowana zarówno do językoznawców, lingwistów stosowanych, jak i nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne w praktyce szkolnej oraz w szkolnictwie wyższym, a także pełniących funkcje doradcze w edukacji językowej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu ośrodków naukowo-dydaktycznych z kraju oraz z zagranicy.

Podczas sesji plenarnej można było wysłuchać wystąpienia prof. Isabel Amberg z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wiedniu, referującej sposoby badania kompetencji językowej uczniów w Austrii. Prof. Uwe Zagratzki z Uniwersytetu w Oldenburgu przedstawił liczne propozycje wprowadzania tekstów literackich na lekcjach języka angielskiego. Dr Magdalena Telus z Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken nakreśliła pozycję języka polskiego, jako języka obcego, w Niemczech.

 

Dyskusje na temat różnorodności językowej kontynuowano w pięciu sekcjach. Pierwsza z nich odnosiła się do elementów kulturowych w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m. in. z kontekstem nauczania języków arabskiego i chińskiego, a także roli kultury (wysokiej i niskiej) w dydaktyce języków obcych. W drugiej sekcji omawiano kwestię rozwijania kompetencji językowych na przykładzie doświadczeń w pracy ze studentami filologii angielskiej. Ważne miejsce w dyskusjach trzeciej sekcji zajęła rola nauczania języków obcych dzieci, w tym realizacji i promowania prac projektowych ze szkołami partnerskimi w Niemczech. W kolejnej grupie dyskusjom poddano materiały edukacyjne do nauczania języków obcych, w tym słownikom jednojęzycznym czy też rozmówkom językowym. W ramach omawianych tematów kolejnych sekcji odniesiono się do sposobu testowania umiejętności językowych uczniów w gimnazjum, na przykładzie egzaminów zewnętrznych z języka niemieckiego oraz przekazywania wiedzy fachowej w komunikacji pozafachowej. Podejmowane treści cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, którzy aktywnie włączali się w rozmowy i dyskusje. Wśród obecnych byli również wykładowcy i studenci naszej Uczelni, a także nauczyciele gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami.

Podczas konferencji można było zapoznać się z ofertą wydawniczą w zakresie nauczania języków obcych takich wydawnictw, jak LektorKlett oraz MacMillan, które objęły patronatem realizowane przez nas przedsięwzięcie.

Elementem kulturowym, wieńczącym całodzienne dyskusje był koncert Kenny Garretta w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

W drugim dniu konferencji w gronie naszych zagranicznych gości zostały omówione plany współpracy w przyszłym roku.  

Opracowała dr Renata Nadobnik

 

Uczestnicy konferencji:

1. Prof. Dr. Uwe Zagratzki Universität Oldenburg

2. Prof. Isabel Amberg Pädagogische Hochschule Wien

3. Dr. Magdalena Telus Universität des Saarlandes Saarbrücken

4. Prof. dr. hab. Beata Mikołajczyk PWSZ Gorzów/ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

5. Dr Magdalena Lewicka Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

6. Dr Magdalena Lisiecka-Czop Uniwersytet Szczeciński

7. Mgr Katarzyna Bańka Uniwersytet Śląski w Katowicach

8. Dr Hanna Kaczmarek Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

9. Dr Joanna Bobin PWSZ Gorzów Wlkp.

10. Mgr Hanna Sajkowska PWSZ Gorzów Wlkp.

11. Mgr Magdalena Witkowska PWSZ Gorzów Wlkp.

12. Mgr Bożena Franków-Czerwonko PWSZ Gorzów Wlkp.

13. Mgr Anna Pakulska PWSZ Gorzów Wlkp.

14. Dr Renata Nadobnik PWSZ Gorzów Wlkp.

15. Dr Joanna Dubiec-Stach PWSZ Gorzów Wlkp.

16. Mgr Anna Wachnik English Express Gorzów Wlkp.

17. Mgr Radosław Nowak Uniwersytet Wrocławski

18. Jarosław Szyjkowski, SSPSE Gorzów Wlkp.

19. Dr Bielewicz-Dubiec Gimnazjum im Władysława Jagiełły Skwierzyna

20. Przedstawiciel Wydawnictwa LektorKlett Poznań

21. Przedstawiciel Wydawnictwa MacMillan Warszawa

RN

 

Back to top