Księga Jakości Wydziału Technicznego 

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf)  WT-AJP-Wydziałowa-Księga.pdf

 

1. Procedura ankietyzacji 

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf) PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf

Pobierz plik (Załącznik nr 1  - wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego.pdf) Załącznik nr 1 - wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego.pdf 

 

2. Procedura antyplagiatowa

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 2 - oswiadczenie studenta - licencja.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 3 - oswiadczenie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 4 - instrukcja przygotowania plyty.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 6 - protokol operatora systemu.pdf

 

3. Procedura dyplomowania

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA DYPLOMOWANIA.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 1 - Strona tytulowa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 2 - Ocena Pracy Dyplomowej - formularz.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 3 - Standardy pracy dyplomowej.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 5 - oswiadczenie studenta - licencja.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 6 - oswiadczenie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) zalacznik nr 7 - instrukcja przygotowania plyty.pdf 

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 8 - Zmiana tematu pracy.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 9 - Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 10 - Oświadczenie o zmianie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 11 - protokół z egzaminu dyplomowego.pdf

 

4. Procedyra hospitacji zajęć

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór arkusza hospitacyji.pdf

 

5. Procedura modyfikowania, tworzenia kierunków

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA TWORZENIA MODYFIKACJI KIERUNKÓW.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 Wzór opisu efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 Wzór matrycy efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 Wzór karty przedmiotu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 Instrukcja uzupełniania karty p_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 7 Instrukcja uzupełniania grupy p_m.pdf

 

6. Procedfura oceny nauczyciela akademickiego

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego.pdf

 

7. Procedura oceny realizacji załozonych efektów kształcenia

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OCENY STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU KIERUNKU.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 Wzór karty przedmiotu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 -Energetyka - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 - Informatyka - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 - MiBM - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 -Inzynieria bezpieczeństwa - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 Ocena realizcji efektów - opis efektów kształcenia dla kierunku.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - sprawozdzanie oceny efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - cele kształcenia.pdf

 

8. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA ODBYWANIA I DOKUMENTOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_I.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_MiBm.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_IB.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4- oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_E.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_I.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_MiBM.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 8 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_IB.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 9 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej_E.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 10 - wzór rocznego sprawozdania z realizacji praktyk.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 11 - Regulamin i program praktyk - informatyka.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 12 - Regulamin i program praktyk - inżynieria bezpieczeństwa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 13 - Regulamin i program praktyk - energetyka.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 14 - Program praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 15 - Regulamin praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień.pdf

 

9. Procedura opracowania karty przedmiotu modułu

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OPRACOWANIA KARTY PRZEDMIOTU MODUŁU.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 Wzór karty przedmiotu_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 Wzór karty grupy przedmiotów_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 Instrukcja uzupełniania karty p_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 Instrukcja uzupełniania grupy p_m.pdf

 

10. Procedura planowania działalności dydaktycznej

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ.pdf

Pobierz plik (101.Załącznik nr 1 - wzór tabeli do zatwierdzenia liczby grup..xls) Załącznik nr 1 - wzór tabeli do zatwierdzenia liczby grup..xls

 

11. Procedura przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ.pdf

 

12. Procedura przyznawania indywidualnej organizacji studiów

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZYZNAWANIA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Dedcyzja o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów.pdf

 

13. Procedura przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalne.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - zapomogi.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentow.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osob niepelnosprawnych.pdf

 

14. Procedura rekrutacji

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA REKRUTACJI.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) zalacznik nr 1 warunki rekrutacji_nowa matura 2018-2019.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) zalacznik nr 2 warunki rekrutacji_ stara matura 2018-2019.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) zalacznik nr 3 warunki rekrutacji_ studia drugiego stopnia 2018-2019.pdf

 

15. Procedura skreślenia studenta z listy studentów

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY STUDENCKIEJ.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów.pdf

 

16. Procedura wyboru przez studenta modułu lub przedmiotu obieralnego

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - wzór karty wyboru modułu uzupełniającego.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - wzór karty wyboru przedmiotu obieralnego.pdf

 

17. Procedura wyboru specjalności

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Formularz wyboru specjalności.pdf

 

18. Procedura wydawania decyzji przez Dziekana

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ DZIEKANA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1- Wniosek o podjecie studiow na drugiej specjalnosci.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę specjalności w ramach kierunku studiow.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 3 - Wniosek o zmiane formy studiów.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 4 - Wniosek o indywidualny plan studiow.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 5 - Wniosek o przeniesienie do innej uczelni.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 6 - Wniosek o przeniesienie z innej uczelni.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 7 - Wniosek o urlop dlugoterminowy.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 8 - Wniosek o urlop krótkoterminowy.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 9 - Wniosek o zwolnienie z zajeć..doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 10 - Wniosek o odbycie praktyki w innym terminie.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 11 - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecnosci na egzaminie.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 12 - Wniosek o zaliczenie komisyjne.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 13 - Wniosek o egzamin komisyjny.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 14 - Wniosek o rejestrację z dlugiem kredytowym.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 15 - Wniosek o zgodę na powtarzanie semestru lub roku.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 16 - Wniosek o przedluzenie terminu zlozenia pracy dyplomowej.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 17 - Wniosek o indywidualny termin egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 18 - Wniosek o wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 19 - Wniosek o zmiana grupy cwiczeniowej_lab..doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 20 - Wniosek o zmianę promotora.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 21 - Wniosek o wznowienie studiow.doc

 

19. Procedura wydawania decyzji przez Rektora

Pobierz plik (10. Załącznik nr 1 - wzór karty wyboru modułu uzupełniającego.pdf) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ REKTORA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - wniosek o kolejne przedlużenie terminu zlozenia pracy dyplomowej..pdf

 

20. Procedura zwalniania studentów z opłat

Pobierz plik (11.Załącznik nr 1  - Formularz wyboru specjalności.pdf) PROCEDURA ZWALNIANIA Z OPŁAT STUDENTÓW.pdf

Pobierz plik (10. Załącznik nr 2 - wzór karty wyboru przedmiotu obieralnego.pdf) Załącznik nr 1. Wniosek o zwolnienie z opłat - wyniki w nauce.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2. Wniosek o zwolnienie z opłat - trudna sytuacja.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top