Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy na Wigilię studencką, która odbędzie się 19 grudnia o godz. 15.30 w budynku Uczelni przy ul. Teatralnej 25.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza KONKURS w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”, który  odbył się w dniach 20-22 października 2017 r.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu pracy, wykonanej dowolną techniką (np. film, zdjęcie, praca plastyczna), będącej relacją z Weekendowego Szlaku Naukowego (20-22.10.2017 r.) lub prezentującej partnerów akcji/ich działalność, w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) w zakresie wsparcia nauki, badań i rozwoju.

Mapę partnerów oraz atrakcji w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”

Przystąpienie do Konkursu osób pełnoletnich następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu (w formie elektronicznej dopuszczony jest skan dokumentu).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie – jedną pracę.

Praca, stanowiąca relację z Weekendowego Szlaku Naukowego lub prezentująca partnerów akcji, lub ich działalność, powinna zawierać hasło: Weekendowy Szlak Naukowy II (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji/projektu/działania, którego dotyczy praca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  1. dostarczenie / udostępnienie pracy i zgłoszenia, zgodnie z wymogami Regulaminu;
  2. minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600×1200 pixeli, rozmiar przesłanego zdjęcia, czy filmu nie może przekroczyć 5 MB;
  3. maksymalna wielkość pracy plastycznej – format A 3;
  4. dostarczenie / wysłanie pracy (w przypadku zdjęcia/filmu – zapisane w formacie JPG lub TIF/MP4, na płycie CD lub DVD) oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Weekendowy Szlak Naukowy II

zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 31.10.2017 r.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda 1 – Kamera sportowa GoPro 5 Session
  2. nagroda 2 – Kamera sportowa GoPro Session
  3. nagroda 3 – Kamera sportowa GoPro Session
  4. wyróżnienia – gadżety promocyjne RPO-L2020
  5. Więcej informacji:

http://lrpo.home.pl/droga_nauki/index.php/przykladowa-strona/

 

Zapraszamy Państwa na warsztaty z podstaw języka migowego.

Szczegóły poniżej.

 

W dniu 24 września 2017 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Teatrem im. Juliusza Osterwy, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną I Stopnia im. J. Ciesielskiego i firmą INNEKO współorganizowała święto ulicy „Teatralna od kulis – poznajmy się”. Było wesoło, kolorowo, tanecznie ale również naukowo. W ramach wydarzenia „Teatralna od kulis – poznajmy się” nasza Uczelnia przygotowała wiele atrakcji dla mieszkańców Gorzowa: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego udzielał porad prawnych, Wydział Ekonomiczny zorganizował konkurs z zakresu wiedzy ekonomicznej i przeprowadził badanie ankietowe pt. „Poznaj swoją osobowość – czy jesteś dobrym szefem?” Gorzowianie mogli sprawdzić poziom motywacji osiągnięć, zdiagnozować predyspozycje i cechy w aspekcie pracy, ocenić swoje postawy przedsiębiorcze. Pracownicy Wydziału Humanistycznego udzielali porad logopedycznych i przeprowadzali badania w celu wyłonienia: ryzyka zagrożenia dysleksją, ryzyka zaburzeń słuchu u dzieci oraz ryzyka nieprawidłowości rozwoju psychospołecznego. Wydział Techniczny prezentował wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny, możliwości techniczne robotów wykonanych z lego Mainstrom oraz demonstrował jak działa drukarka 3D. Była również możliwość skanowania twarzy skanerem 3D. Chętni mogli wziąć udział w doświadczeniach fizycznych. Pracownicy Działu Promocji i Informacji oprócz promowania AJP fotografowali uczestników wydarzenia i tworzyli spersonalizowane kalendarze na rok 2018. Mieszkańcy Gorzowa mogli również sprawdzić się w konkurencjach sportowych przygotowanych przez Liceum Mistrzostwa Sportowego, które działa przy AJP. Do zabawy zachęcali trenerzy i koszykarki z liceum.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Monika Stefanek, Ewelina Wikońska, Barbara Kuska

Serdecznie zapraszamy Państwa na święto ulicy Teatralnej pod nazwą " Teatralna od kulis". Jest to już druga edycja spotkań instytucji przy ulicy Teatralnej wraz z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.

Podobnie jak w zeszłym roku będzie wesoło, kolorowo i tanecznie. Zaplanowany jest szereg atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców.

Organizatorzy wydarzenia to: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie, Stowarzyszenie Widzów Teatru, Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoła Muzyczna I stopnia im. W.J. Ciesielskiego, Inneko, Salon Migdal.

Święto współfinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.

 

Zapraszamy już 24 września (niedziela) od godz. 15.00-19.00.

 

Szczegółowy program imprezy:

http://www.teatr-gorzow.pl/?p=3688

 

 

Monika Stefanek

Konkurs, w którym do wygrania jest 5400 € za fotografię, która najlepiej odzwierciedla walkę kobiet o równouprawnienie.

O co chodzi?
PhotoChallenge 2017 jest akademickim konkursem, który ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa. Stymulowanie zaangażowania uczniów w projektach wykorzystujących fotografię jako głównej formy ekspresji społecznej, politycznej i kulturowej. Tegorocznym tematem jest Girl Power .Codziennie miliony kobiet na całym świecie dążą do wzmocnienia pozycji swojej pozycji, aby miały równe prawa w społeczeństwie. Nasze wyzwanie ma reprezentować tę walkę za pomocą fotografii. Jest skierowane do studentów z całej Polski oraz innych krajów. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję, która weźmie pod uwagę kryteria takie jak: oryginalność, kreatywność i realizację tematu. Za zwycięskie zdjęcie do otrzymania jest nagroda pieniężna w wysokości 5400 € (pięć tysięcy czterysta euro). Zwycięzca otrzyma 2700€ (dwa tysiące siedemset euro), kolejne 2700€ (dwa tysiące siedemset euro) zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji pozarządowej.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenia do PhotoChallenge 2017 trwają do 30.11.2017 wyłącznie na oficjalnej stronie konkursu: www.jakandjil.pl/photochallenge2017. Wszystkie informacje na temat zasad, terminów i nagród PhotoChallenge 2017 można znaleźć w regulaminie konkursu.

16 czerwca 2017 w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyły się Trzecie Dialogi (cool)turoznawcze, na który złożyły się: prezentacja polsko-niemieckiego projektu badawczego pn. Lapidarium oraz performance studentów kulturoznawstwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.  

Akademickie Centrum Kultury

Lokalizacja

Kontakt

Back to top