W dniu 19 maja 2017 roku postanowieniem Prezydenta RP Pani prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska oraz Pan dr Piotr Krzyżanowski zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydarzenie miało miejsce podczas Konferencji Naukowej pt. "Drogą pamięci i pojednania.W 70-tą roczn

icę Akcji Wisła 1947-2017" Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, Wojewoda Lubuski, oraz ETHOS Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL- Lublin.

 

Uroczystości patronowały media : TVP Gorzów Wielkopolski, Radio-lemko, Radio Zachód, Radio Gorzów, TV Lemko

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top