|   EN

Koncert zespołów z Polski, Ukrainy i Republiki Czeskiej w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej

16 maja 2019

 

                Pięknie  zaprezentował się Zespół Tańca „Fart” (Gorzów Wielkopolski), który istnieje od 2000 roku. Zespół skupia w swoich szeregach dzieci i młodzież w wieku od 4 do 20 lat. Tancerze szkoleni są w następujących formach tanecznych: balet, inscenizacja, taniec jazzowy, taniec współczesny, taniec nowoczesny oraz teatr tańca. „Fart” posiada liczne nagrody i wyróżnienia. Założycielem i choreografem zespołu jest Adam Węsławski, dyplomowany choreograf i instruktor tańca.

                Chór Akademicki z Uniwersytetu w Ostrawie (Republika Czeska). Dyrygentem chóru jest doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., wykładowca w Katedrze Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogicznego, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury chóralnej i śpiewu chóralnego oraz w Centrum badań regionalnej kultury muzycznej. Chór powstał w 1966 roku. Koncertował w wielu krajach Europy oraz w Japonii, Meksyku i Brazylii.

                Ośrodek Kultury i Wychowania Studentów Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu (Ukraina) reprezentowały dwa zespoły: Ludowy Amatorski Zespół Tańca Związków Zawodowych Ukrainy „Nywka”  oraz Teatr Tańca Współczesnego „Modern”. Zespół „Nywka” powstał w 1998 roku a założycielem był zasłużony działacz kultury Ukrainy Wadim Kostryca.  Od roku 2004 kierownikiem zespołu jest Nataliia Shapovalenko, reżyser choreograf, zastępca dyrektora Ośrodka Ogólnoukraińskiej Spółki Choreografów Ukrainy w Czerkasach, starszy wykładowca Centrum Kultury i Wychowania Studentów Uniwersytetu, zaś koncertmistrzem zespołu – Anatolii Shapovalenko. W 2010 roku na bazie zespołu „Nywka” powstał Teatr Tańca Współczesnego „Modern” oraz Studium Choreograficzne „Humańska Perlinka”. Repertuar zespołów („Nywka”, „Modern”, „Humańska Perlinka”) jest różnorodny;  wyszukane i bogate jest słownictwo pieśni oraz interesujące kompozycje muzyczne i taneczne. Zespół „Nywka” uczestniczył w wielu ogólnoukraińskich i regionalnych festiwalach i konkursach zdobywając najwyższe laury.  Podczas VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej (13-17 V 2019) zespoły z Humania  koncertowały trzykrotnie: na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża i w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz  w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Krajeńskich.

Występy wszystkich Artystów dostarczyły publiczności wielu niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy serdecznie i życzymy wielu sukcesów!

dr H. Uchto

Back to top