|       |   EN

Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów obejmuje:

stanowisko do wyznaczania sił w wysięgniku żurawia,

stanowiska do wyznaczania sił w prostej konstrukcji prętowej,

stanowiska do badań równowagi w płaskim, statycznie wyznaczalnym układzie,

stanowiska do wyznaczania sił w różnych, płaskich konstrukcjach kratowych,

stanowisko do badania odkształceń prostych belek,

stanowisko do badania odkształceń prętów podczas zginania lub skręcania,

stanowisko do badania odkształceń wyboczenia prętów,

zestaw do badania drgań,

stanowisko badania właściwości statycznych materiałów,

maszynę wytrzymałościową,

stanowisko badania właściwości dynamicznych materiałów,

młot charpy.

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie podstaw działania mechanizmów, obciążeń i odkształceń konstrukcji oraz optymalizacji sztywności i wytrzymałości projektowanych elementów. Wyposażenie laboratorium umożliwia wizualizację problemów równowagi układów sił, tarcia i oporów ruchu, a także metod rozwiązywania zadań dotyczących kratownic płaskich oraz własności wytrzymałościowych materiałów.

 

Back to top