|       |   EN

Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn zawiera:

stanowisko do badań sprawności przekładni,

stanowisko do badań przekładni tokarek,

stanowisko do analizy tarcia - moduł bazowy,

moduł doświadczalny tarcia klocka o tarczę.

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie podstaw projektowania maszyn i urządzeń z zapewnieniem właściwej technologii konstrukcji, optymalizacji cech eksploatacyjnych, trwałości elementów oraz minimalizacji energochłonności układu

 

 

Back to top