|       |   EN

Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów, które zawiera:

stanowisko doświadczalne technik pomiaru temperatur,

stanowisko doświadczalne przewodnictwa cieplnego,

prądnicę wiatrową,

stanowiska doświadczalne ogniwa fotowoltaicznego,

stanowisko doświadczalne kolektora słonecznego z różnymi konfiguracjami,

absorpcyjne urządzenie chłodnicze,

stanowisko do pomiarów oporów ruchu,

model działania ogniwa wodorowego.

 

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie podstawowych metod i zastosowań termodynamiki technicznej i mechaniki płynów do opisu zjawisk fizycznych oraz modelowania matematycznego i projektowania układów wymiany ciepła w procesach technologicznych. 

 

Back to top