|       |   EN

Laboratorium Inżynierii Jakości obejmuje:

profilografometr,

kamerę szybkościową.

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie zastosowań nowych rozwiązań wspierających kontrolę eksploatacyjną wyrobów, weryfikację i monitorowanie procesów i wyników produkcji, poprzez wykorzystanie profilografometru oraz kamery szybkościowej, a także kamery termowizyjnej (Laboratorium Modelowania i Nadzorowania Procesów) oraz skanera 3D (Laboratorium Technik 3D) do wdrażania systemów automatycznej kontroli jakości wyrobów oraz optymalizacji operacji technologicznych.

 

Back to top