|       |   EN

Laboratorium Biomechaniki obejmuje:

stanowisko do wyznaczania ogólnego środka ciężkości człowieka,

platformę dynamometryczną,

stanowisko do oceny sił zacisku ręki, zestaw dynamometrów,

stanowisko do wyznaczania momentów sił grup mięśni w warunkach statycznych i izokinetycznych,

układ pomiarowy do wyznaczania mocy mięśni kończyn dolnych i tułowia oraz wysokości uniesienia ogólnego środka ciężkości,

platformę podometryczną,

układ pomiarowy do analizy parametrów kinematycznych ruchu człowieka.

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie zastosowań biomechaniki inżynierskiej i biomechaniki sportu oraz innowacyjnych zastosowań w mechatronice, wzorowanych na ewolucyjnie zoptymalizowanych rozwiązaniach ze świata ożywionego.

 

Back to top