|       |   EN

 

Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

pokój 209

tel. 95 7 279 529

e-mail: paw.lesz@wp.pl

 

Zespół badawczy

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

dr Przemysław Słowiński

dr Anna Chabasińska

dr Piotr J. Krzyżanowski

dr Bogna Wach

dr Łukasz Budzyński

 

 

Pobierz ten plik (1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx) 1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx

Pobierz ten plik (2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx) 2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2019.docx) 3. Wykaz publikacji prof. nadzw. dr hab. P. Leszczyński 1997-2019

Pobierz ten plik (wykłady i konferencje.docx) 4. Wykłady i konferencje

Pobierz ten plik (Page-1.jpg) Page-1.jpg

Pobierz plik (Zaświadczenie.jpg) Zaświadczenie.jpg

 

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Kierownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ oraz Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizowali wizytę Ambasadora Republiki Białoruś w RP, pana Aleksandra Averyanova w PWSZ – w Bibliotece Głównej, połączonej z wykładem dla studentów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i perspektyw inwestowania na Białorusi, wygłoszonym przez Radcę – Ministra w Ambasadzie RB – Igora Sekretę. Oficjalnego powitania gości dokonała JM Rektor Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Oprócz wspomnianych osobistości, w wykładzie uczestniczyli też towarzyszący Ambasadorowi dyrektorzy przedstawicielstw dwóch białoruskich banków działających w Polsce oraz firmy konsultingowej z siedzibą w Mińsku, a ponadto wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Kononowicz, dyrektor Biura ZIP-H Stanisław Owczarek, dr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora PWSZ do Spraw Współpracy Międzynarodowej, dr Anna Chabasińska – Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ i współpracownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa oraz członkini zespołu badawczego wspomnianej na wstępie Katedry, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński – kierownik Pracowni oraz Katedry, a także inni nauczyciele akademiccy.

Paweł Leszczyński

 

 

Rozmowy w Radio "Zachód"

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/miedzy-unia-a-rosja/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/najdluzsza-wojna-przed-ukraina-byl-wietnam/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/jak-wygrac-wybory/

Back to top