Akademia im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję pt.:"Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku".
Konferencja odbędzie się  w dniach 23-24 kwietnia 2018 roku.
Miejsce : Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim , przy ul. Fryderyka Chopina 52 (budynek nr 5)

W załączniku poniżej szczegóły dot. konferencji.

 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

-          studentów na studia – 13 kwietnia 2018 r.

-          studentów na praktyki – 18 maja 2018 r.

-          pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych – 30 maja 2018 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich i więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce

AKADEMIA/ Program Erasmus http://www.ajp.edu.pl/informacje-o-programie-2.html oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał książkę prof.nadzw.dr hab. Pawła A.Leszczyńskiego pt. "Chrześcijański charakter Anglii dawniej i dziś."

W wydawnictwie naukowym Peter Lang ukazała się właśnie anglojęzyczna monografia autorstwa dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz Prof. dr hab. Adama Czabańskiego: (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): „The Self-Immolation of Oskar Brüsewitz Compared to Other Suicides Commited as a Political Protest”.  Autorzy obrali sobie za cel zbadanie działalności niemieckiego pastora ewangelickiego Oskara Brüsewitza, który dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko demoralizacji i ateizacji młodzieży w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Ponadto badane są tu także inne zjawiska  samospaleń dokonanych z pobudek politycznych, do jakich doszło w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowowschodniej. Książka porusza problem słabo opisany w światowej literaturze suicydologicznej. W świecie zachodnim wiele opisanych w niej spraw nie jest znanych. Studium szczególnie może zainteresować nie tylko suicydologów ale także politologów, historyków i kulturoznawców a także ludzi zafascynowanych heroicznymi czynami niezwykłych postaci. Jedną z takich postaci był Oskar Brüsewitz, który jest symbolem walki o wolność i te wartości, które są szczególnie bliskie społeczeństwom wolnego świata. Warto nadmienić, że wśród recenzentów wydawniczych książki znalazła się Prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska. Książka trafiła do zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress) w Waszyngtonie oraz Niemieckiej Biblioteki Narodowej (Deutsche Nationalbibliothek) we Frankfurcie nad Menem i Lipsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 21 marca odbędzie się konferencja naukowa pt. " Osoba z niepełnosprawnością szansą i wyzwaniem dla rynku pracy."  Honorowym patronat nad konferencją obejmie 

J.M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Wydarzenie będzie miało miejsce w  auli im. Profesora Stanisława Kirkora, przy ul. Chopina 52, o godz 9.30. Konferencję otworzą władze Uczelni, oraz wykład wprowadzający zaprezentuję dr hab. Paweł Prüfer - Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

W dniach 6-7 marca 2018 r. odbyły się Gorzowskie Tragi Edukacyjne „SZKOŁY I PRACODAWCY”, w których udział wzięła nasza Uczelnia. Obok uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnych branż (np. gastronomiczna, cukiernicza, metalowa, graficzna i wiele innych) pracownicy Działu Promocji i Informacji, pracownicy dydaktyczni oraz studenci przedstawili aktualną ofertę edukacyjną, a także wskazywali na mocne strony i korzyści wynikające ze studiowania na AJP.

Targi, zorganizowane przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem, frekwencja dopisała, a my dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top