|   EN

Nauka

fundusze europejskieWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w wykładzie nt: „Fundusze Europejskie na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej w latach 2014-2020”.

Wykład odbędzie się 13 marca  2017r. o godzinie 10.00 w sali nr 306  budynku nr 8, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  przy ulicy Fryderyka Chopina 52.

 

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj.lubuskiego na sesję pt. "Człowiek XXI wieku w świecie literatury". Organizatorzy wydarzenia to : Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Celem sesji jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwienie uczniom wymiany poglądów dotyczących miejsca książek we współczesnym świecie.

Podczas wydarzenia uczniowie wygłaszają wystąpienia na następujące tematy:

Szkolny kanon lektur w oczach ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

  • Miejsce książki w świecie nowych technologii
  • E-booki kontra książki papierowe
  • Ewolucja nowych gatunków literackich
  • Rola literatury w życiu człowieka XXI wieku
  • Literatura nauczycielką życia
  • Rola książek w moim życiu

 

Termin: 24.03.2017 (piątek), godz. 10.00

Miejsce: Aula im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 5

 

Referentami jest 15 uczniów z 7 lubuskich szkół.

Słuchacze to ok. 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W czasie sesji przewidziana jest dyskusja.

W czasie sesji wygłoszony zostanie również referat przez dr. A. Kalina (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

 

mgr Renata Janicka-Szyszko

 

Pobierz plik (SESJA NAUKOWA program.pdf)Program sesji naukowej

 

 

Szanowni Państwo

         Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

oraz

Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

serdecznie zapraszają do udziału w organizowanej pod honorowym patronatem J. M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

                    

 „Edukacja dziecka w ujęciu historycznym”

 

która odbędzie się w dniach 8–9 maja 2017 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych form i metod nauczania, systemów filozoficznych jak również szkół i ośrodków związanych z edukacją dziecka zdrowego i chorego na przestrzeni dziejów, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów, historyków, filozofów, socjologów, nauczycieli praktyków i badaczy zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017 roku pod adresem:

 

Dr Beata Uchto

Katedra Edukacji Dziecka

Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Teatralna 25

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub drogą elektroniczną, pod adresem: buchto@ajp.edu.pl

 

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 200 zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku

           

Komitet Naukowy:                                                   

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)       

Prof. dr hab. Michał Musielak (przewodniczący – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)     

                                                                                                                        

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Beata Orłowska (przewodnicząca)

Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Dr Beata Uchto

 

 

--------------------

Monika Stefanek                            

Wychowanie przez sport – praktyczna wiedza o funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego - konferencka naukowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.:

Wychowanie przez sport – praktyczna wiedza o funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego.

 

Organizatorami konferencji są: Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest analiza różnorodnych aspektów funkcjonowania ucznia w szkole sportowej/mistrzostwa sportowego, m.in. w kontekście jego rozwoju psychofizycznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wychowawczej.

Konferencję adresujemy do psychologów, pedagogów, dydaktyków, trenerów, wychowawców, rodziców młodych sportowców oraz innych osób zainteresowanych rozwojem adolescentów determinowanym przez sport.

Tytuły referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną: dyrektor.agms@ajp.edu.pldo dnia 31 marca 2017 r. Jeśli będą Państwo mieli jakieś  pytania, można je kierować mailowo na adres dyrektor.agms@ajp.edu.pl lub telefonicznie do sekretarza konferencji pod numerem telefonu 505 677 265.

Obrady odbędą się 27 września 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 8. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz konferencji:                                               Kierownik naukowy:

Renata Janicka-Szyszko                                            prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska

Do pobrania:

karta zgłoszenia

Szanowni Państwo!

            Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z  Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 15-16 maja 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać sekretarzowi konferencji
do dnia 28 lutego 2017 r. drogą elektroniczną, pod adresem:

 

joarutpwsz@wp.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

                                                                                    

Z wyrazami szacunku

Sekretarze konferencji

dr Halina Uchto

dr Joanna Rutkowska

Kierownik naukowy

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Szanowni Państwo,

PWSZ im. Witelona w Legnicy, Koło Naukowe "Alternatywa" oraz Zespół badawczy "e-metodologia" mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą różnym podejściom badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko rozumianej kultury współczesnej.

To już II edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej skupiającej uwagę na tych zagadnieniach.

 

Serdecznie zapraszamy doktorantów jak i studentów.

Monika Stefanek

 

 

 

 

logo swb 2017 2Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na: VII Międzynarodową Konferencję Naukową "SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem "Współpraca nauki i biznesu płaszczyzną wymiany doświadczeń".

Konferencja odbędzie się  25 kwietnia 2017 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża, ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Back to top