|   EN

Kampania Młodzi on-life jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Realizuje on działania informacyjno-promocyjne. Na portalu www.konfrontuj.pl/mlodzionlife można ocenić kształcenie w lubuskich

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych wraz z Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową " Przestrzeń postradziecka - dwdzieścia pięć lat po rozpadzie Imperium Sovieticum". Odbędzie się

Zakład Administracji WAiBN serdecznie zaprasza na I ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”, który odbędzie się

W dniu 6 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez pracowników Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa narodowego mgr Joanne Lubimow, mgr Łukasza Budzyńskiego oraz dr Piotra Krzyżanowskiego w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa. Podczas  spotkania

W Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trwa Międzynarodowa Konferencja „25 LAT WSPÓŁPRACY POLICJI LUBUSKIEJ I LANDU BRANDENBURGIA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO”

Więcej informacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium nt. jakości przestrzeni publicznej w kontekście przygotowywanej uchwały krajobrazowej. Seminarium odbędzie się

Szanowni Państwo    

Zakład Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału w XI interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem

Język. Religia. Tożsamość,

która odbędzie się w dn. 23-26 kwietnia 2017 r. w Głogowie (Dom Uzdrowienie Chorych).

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.:

Wychowanie przez sport – praktyczna wiedza o funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Back to top