Sesja  egzaminacyjna

rok akademicki 2017/2018  -  semestr letni

aktualizacja:21.06.2018 r.

 

 

Sesja egzaminacyjna odbywa się w terminie: 21.06 - 04.07.2018 r.

Sesja poprawkowa odbywa się w terminie: 06 - 16.09.2018 r.

 

ZAŁĄCZNIK:

Pobierz plik (sesja egzaminacyjna s.L - 2017-2018.docx) sesja egzaminacyjna s.L - 2017-2018.docx

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA

- język angielski:

Filologia - język angielski - karty przedmiotów

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki

filologia - język niemiecki - karty - st. 2013-2016

filologia - język niemiecki - plan - st. 2013-2016

 

filologia - język niemiecki - st. i ns. 2014-2017

filologia - język niemiecki od podstaw - st. i ns. 2014-2017

 

filologia - język niemiecki - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki - ns. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - ns. 2015-2018

 

FILOLOGIA  POLSKA

filologia polska I s. 2013-14

plan FP I s. 2013-14

 

filologia polska I s 2014-15

filologia polska II s. i ns. 2014-2015

plan FP I s. 2014-15

plan FP II s. 2014-15

plan FP II ns 2014-15

 

filologia polska I s 2015-16

filologia polska II s 2015-2016

filologia polska II ns 2015-16

plan FP I s 2015-16

plan FP II s. 2015-16

plan FP II ns. 2015-16

 

KULTUROZNAWSTWO

Kulturoznawstwo - karty przedmiotów

Kulturoznawstwo - plan studiów

Kulturoznawstwo - program studiów

 

PEDAGOGIKA

Pedagogika - karty przedmiotów - cz. 1

Pedagogika - karty przedmiotów - cz. 2

Pedagogika - plan studiów - s

Pedagogika - program studiow

Pedagogika -plan studiów - ns

 

 

 

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2.  filologia angielska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3.  filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4.  filologia germańska od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. filologia angielska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologia germańska, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: pedagogika przedszkolna,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny,

3. pedagogika terapeutyczna, specjalizacje:

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: animaloterapia,

-nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z animaloterapią,

2. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z arteterapią,

3. terapia pedagogiczna z animaloterapią,

4. terapia pedagogiczna z arteterapią.

 

KIERUNEK – KULTUROZNAWSTWO

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. menadżer instytucji kultury,

2. kulturoznawstwo i studia europejskie.

 

KIERUNEK – TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. organizacja i obsługa rekreacji i turystyki,

2. kulinaria w turystyce,

3. winiarstwo w turystyce.

 

KIERUNEK – TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. organizacja i obsługa rekreacji i turystyki,

2. winiarstwo i kulinaria w turystyce.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top