Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego serdecznie zaprasza Studentów oraz nauczycieli akademickich na uroczystość obchodów Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 

   Kolejne spotkanie nt „Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej w latach 2014-2020” miało miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 22.01.2015r. Prelegentkami w ramach cyklu „Spotkania z Ekspertem” były Pani Justyna Strajbel oraz Pani Marta Kowalska- przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim-Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Data Nazwa konferencji Zsięg Opiekun naukowy
1 20.03.2015 Kierunki zmiany w branzy energetycznej

regionalna

cykliczna

dr hab. inż. G. Benysek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
2 27.03.2015 Bezpieczeństwo tehniczno informatyczne

reginalna

cykliczna

dr inż. J. Jabłoński
3 17.04.2015

Edukacja techniczna dla rynku pracy 2015

Pobierz ten plik (etdrp_2015_ZAWIADOMIENIE.pdf) Załącznik nr 1- zawiadomienie

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 3 - referat

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 4 - streszczenie

ogólnopolska

cykliczna

prof. dr hab. inż. W. Kacalak
4 12.06.2015

Nowoczesne technologie w nauczaniu

 

regionalna dr inż. A. Radomska-Zalas
5 18.11.2015

e-zdrowie

 

regionalna dr inż. J. Jabłoński 

 

W dniu 16 stycznia 2015 roku na Wydziale Technicznym odbyło się seminarium "Inteligentny rozwój", które zostało otwarte przez Prorektora ds. studenckich dr Przemysława Słowińskiego. W ramach seminarium został wygłoszony wykład prof. dr hab. W. Kacalaka na temat „Rozwiązywanie problemów bez problemów – myślenie, które nie meczy i trochę wzorców biomimetycznych” oraz przedstawione najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Technicznego.

Seminarium było doskonałą okazją do wręczenia stypendiów naukowych najzdolniejszym studentom kierunków mechanika i budowa maszyn oraz informatyka prowadzonych na Wydziale Technicznym. Stypendia naukowe zostały ufundowane  przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

W seminarium wzięli udział m.in. wykładowcy, studenci Wydziału Technicznego oraz uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Eklektycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

M.B.

      

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim  i Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na spotkania informacyjne:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2014 - 2020

   Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  serdecznie zaprasza na II TRANSGRANICZNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?", która odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w auli przy ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5.

„Kto wie, czy to nie z muzyki wziął się i obraz, i słowo…” W. Myśliwski

 

 

 

 

            Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna

 

                                             SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK

 

 

Gorzów Wielkopolski

 

08-09 grudnia 2014

 

Zakład Języka Polskiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

uprzejmie zaprasza

na

Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną

 

                                           SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Obrady będą się odbywać w dniach 08-09 grudnia 2014 r.

w Auli Rektorskiej W1/W2

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

budynek nr 3

ul. Teatralna 25

 

 

 

 

08 grudnia 2014 r.– poniedziałek

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 – otwarcie konferencji

 

 

Obrady plenarne

 

 

_   prof. dr hab. Bogdan Walczak (Gorzów Wielkopolski/Poznań)

Jak romantyczne językoznawstwo natchnione kojarzyło słowo z obrazem i dźwiękiem

 

_   prof. dr hab. Piotr Kładoczny (Gorzów Wielkopolski)

Konceptualizacja percepcji słuchowej i innych zmysłów w  „Drugim            dziennika” Jerzego Pilcha

 

_   prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Gorzów Wielkopolski)

     Prawda i kłamstwo obrazu

 

 

ok. 10.30 – przerwa na kawę (pół godziny)

 

 

_   prof. dr hab. Jakub Balicki (Łódź)

Kinetic typography. Prezentacja prac studentów Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

 

_   mgr Maciej Zdanowicz (Łódź)

Obraz dźwięku –dźwięk obrazu. Intermedialne i trans medialne aspekty dzieła „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego

 

D y s k u s j a

 

13.00 – obiad

 

 

14.30 – obrady plenarne

 

 

_   dr Agnieszka Niekrewicz (Gorzów Wielkopolski)

Słowo jako modyfikator znaczenia dzieł malarskich wykorzystywanych w memach internetowych

 

_   dr Joanna Rychter (Szczecin)

„… suche liście malowane henną…” – obrazy jesieni słowami

malowane (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)

 

_   dr Jowita Żurawska-Chaszewska (Gorzów Wielkopolski)

Słownictwo związane z malarstwem w powieści „Garbaty”

Józefa Korzeniowskiego

 

ok. 16.15 – przerwa na kawę (15 minut)

 

 

_   dr Małgorzata Czabańska-Rosada (Gorzów Wielkopolski)

             Obcy świat – Beckamnn, Kirchner i inni…

 

_   dr Joanna Dubiec-Stach (Gorzów Wielkopolski)

Rola obrazów w prasie ekonomicznej

 

_   mgr Anna Pietrzykowska (Warszawa)

             Plotka jako obraz w słowie

 

D y s k u s j a

 

18.00 – kolacja

 

19.00 – koncert (Szkoła Muzyczna I stopnia, ul Teatralna 22)

 

09 grudnia 2014 r.– wtorek

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 – obrady plenarne

 

 

_   dr Maria Jazownik (Gorzów Wielkopolski)

Fryderyk Chopin w eseistyce Stanisława Przybyszewskiego

 

_   mgr Małgorzata Cieliczko (Poznań)

„Wypowiedziane” i „napisane” jako siły kreacyjne w „Procedurze”  Harry’ego Mulischa

 

_   ks. dr Michał Klementowicz (Lublin)

Funkcjonowanie argumentacji w odniesieniu do uczuć (delectare) na przykładzie wybranych homilii i kazań Stanisława Wielgusa

 

_   dr Dorota Skrocka (Gorzów Wielkopolski)

Kłamliwe słowa czy fałszywy przekaz –refleksje nad prawdomównością współczesnego człowieka

 

 

D y s k u s j a

 

 

ok. 10.45 – przerwa na kawę (15 minut)

 

11.00 debata na temat: Słowo – obraz – dźwięk w kulturze

prowadzenie: mgr Sławomir Jach

uczestnicy: ks. dr Grzegorz Cyran, prof. dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. dr hab. Przemysław Rottengruber, prof. dr hab. Bogdan Walczak

 

zakończenie konferencji

 

13.00 – obiad


Informacje dodatkowe
  Czas wygłaszania referatu: do 20 min.;

Obrady będą się odbywać w Auli Wydziału Humanistycznego PWSZ ul. Teatralna 25, budynek nr 3

 Materiały do druku (do 16 ss.) prosimy przygotować następująco:

- czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12; interlinia 1,5;
przypisy na dole strony, rozmiar czcionki 10;

- streszczenie i tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (maks. 12 linijek, tj. około 1000 znaków);

- słowa-klucze w języku polskim i angielskim;

- bibliografia.

 

       Termin: do 10 lutego 2015 r.; joarutpwsz@wp.pl
Opłatę konferencyjną(w wysokości 300 zł) prosimy wnosić na konto:

                   

                     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

                     ul. Teatralna 25

                     66-400 Gorzów Wielkopolski

 

                      nr konta: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

                      tytułem: Słowo – obraz – dźwięk

 Informacje organizacyjne związane z konferencją udzielane są przez sekretarza konferencji:  dr Joanna Rutkowska – tel. 606-667-476 lub joarutpwsz@wp.pl

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top