|       |   EN

Nauka

doc. dr Olga Łazarowycz z wizytą w AJPProdziekan Wydziału Filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) doc. dr Olga Łazarowycz z wizytą w AJP, podczas spotkania z Rektorem. 

Wręczenie stypendiów naukowych i artystycznych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego21 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wyróżnieni uczniowie zostali oficjalnie przywitani przez Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Renatę Pliżgę.

Podpisanie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w Akademii im. Jakuba z Paradyża21 czerwca br. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju kierunków studiów prowadzonych w naszej Uczelni, które podpisały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Pani Agnieszka Olender oraz Wicestarosta Pani Zofia Plewa.

Stopień Doktora habilitowanego na Wydziale Technicznym. Po środku doktor habilitowany Andrzej PerecZgodnie z Uchwałą Nr 37/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. dla dr. inż. Andrzeja Pereca został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna.

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w ramach studiów podyplomowych Logopedia. Tematem przewodnim spotkania jest Współczesna profilaktyka logopedyczna. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem zapobiegania zaburzeniom mowy, a w szczególności słuchaczy studiów podyplomowych, studentów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, działaczy społecznych. Formuła seminarium przewiduje prezentację referatu przez autora/autorów oraz otwartą dyskusję. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku, rozpoczęcie o godz. 17.10 w Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Wstęp na seminarium jest wolny.

logo AJP

 

Szanowni Państwo,zapraszamy na III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PRAWO KARNE. WYZWANIA I ROZWÓJ PROCESU WYKRYWCZEGO

Szczegóły w załączniku poniżej.

Zakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

 wraz z partnerami zaprasza na III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PRAWO KARNE. WYZWANIA I ROZWÓJ PROCESU WYKRYWCZEGO Gorzów Wielkopolski, 10 czerwca 2022 r.

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”7 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża zawarte zostało porozumienie w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”, które podpisane zostało przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, Prezesa Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryka Macieja Woźniaka, Prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach Justynę Kmietowicz i Prezesa Zarządu INNEKO Łukasza Marcinkiewicza.

Seminarium Generator innowacji dla Przemysłu 4.0W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze seminarium w ramach projektu „Generator Innowacji dla Przemysłu 4.0”.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top