|       |   EN

Nauka

12 maja 2022 r. w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny”, którą otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Statuetka dla AJP. Akademia została Uczelnią Roku Województwa Lubuskiego 2021 7 maja 2022 r. na uroczystej ogólnopolskiej gali Plebiscytu Edukacyjnego w Warszawie, na Zamku Królewskim, Prorektor ds. kształcenia dr Przemysław Słowiński odebrał statuetkę oraz dyplom za zdobycie przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim tytułu Uczelni Roku Województwa Lubuskiego 2021.

Informacje o wydarzeniu

Podczas seminarium odbędą się prezentacje i dyskusja nad aktualnymi badaniami poświęconymi m.in. neurobiologicznym uwarunkowaniom rozwoju mowy.

Seminarium będzie miało charakter hybrydowy – prelegenci i uczestnicy debaty spotkają się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, a pozostałych Państwa zapraszamy do uczestnictwa online w  wydarzeniu. Link do spotkania zostanie podany po dokonaniu rejestracji.

Dofinansowanie rozwoju infrastruktury naukowo-dydaktycznej 9 maja 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25 podpisana została przez Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka reprezentującego JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską oraz Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego reprezentującego Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak umowa na dofinansowanie rozwoju infrastruktury naukowo-dydaktycznej. 

AJP na obchodach Narodowego Święta Konstytucji3 maja 2022 r. na placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Konstytucji.

Podpisanie porozumienia z Ekonomikiem w Gorzowie Wielkopolskim29 kwietnia 2022 r. w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zakończyła się XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa JĘZYK. RELIGIA. TOŻSAMOŚĆ zorganizowana w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 25-27 kwietnia 2022 roku.

W dniu 25 kwietnia 2022 pracownik Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, dr Maciej Henryk Górny, wziął udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka — "Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych" organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top