Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający przy Akademii im. Jakuba z Paradyża informuje, iż dnia 8 grudnia 2017 r. o godz. 13.30 odbędzie się konferencja naukowa, którą poprowadzi Piotr Mierecki – były wicedyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pan Piotr Mierecki wygłosi wykład pt. „Współczesne migracje – wyzwania dla społeczności międzynarodowej Europy i Polski”. Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Głównej AJP przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Barbara Kuska

 

Szanowni Państwo,

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego odbył się w dniu 29 listopada br. X KONFERENCJA BRANŻY MECHANICZNEJ "POMIARY W BRANŻY METALOWEJ" organizowana przez Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Klaster Metalowy. Akademia im. Jakuba z Paradyża reprezentowana była przez Panów dra Arkadiusza Wołoszyna – Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Zewnętrznego  oraz dr inż. Marcina Jasińskiego i dr Wojciecha A. Sysło wykładowców Wydziału Technicznego.

Pierwszą prezentacją konferencji, wprowadzającą do zagadnień metrologii, był referat mgr inż. Grzegorza Włażewskiego i dr inż. Marcina Jasińskiego z Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża: METROLOGIA, rozwój maszyn i urządzeń pomiarowych. W kolejnych wystąpieniach reprezentantów Firm otoczenia gospodarczego skupiono się na szczególnych metodach pomiaru jak i zagadnieniach uwzględnienia ich w obszarze dozoru technicznego ( program konferencji poniżej).

Konferencja cykliczna, bardzo potrzebna dla uczniów ZSM, głównych odbiorców treści przedstawianych referatów. Udział przedstawicieli Akademii w konferencji jest kontynuacją wieloletniej współpracy ze Szkołą.

Dr Wojciech A. Sysło

 

 

Seminarium doktoranckie

prof. nadzw. dra hab. Pawła A. Leszczyńskiego – Prorektora ds. Nauki

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

Seminarium doktoranckie jest przewidziane dla magistrów prawa oraz administracji, mających afiliację w uczelni bądź instytucji naukowej, ale też dla osób nie zatrudnionych w tychże podmiotach. Zakres przedmiotowy dysertacji doktorskich mogących powstawać w ramach seminarium pod kierunkiem wyżej wymienionego promotora, obejmowałby zagadnienia:

 

- prawa konstytucyjnego Polski i innych państw

- praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu ochrony praw człowieka

- prawnych aspektów bezpieczeństwa Polski i obszaru euroatlantyckiego

- współczesnych doktryn politycznych i prawnych

- prawa samorządowego i europejskiej współpracy transgranicznej

- historii prawa

- historii ustrojów politycznych

- historii administracji

- aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych

- zagadnień prawnych partycypacji obywatelskiej

- prawa wyznaniowego

- współczesnych modeli administracji publicznej

Harmonogram zajęć seminaryjnych byłby dopasowany do wskazań przyszłych doktorantów, związanych z ich czasem pracy. Nadto odbywałaby się też bieżąca komunikacja elektroniczna promotora z uczestnikami seminarium, służąca ustaleniu terminów spotkań z doktorantami, zważywszy na znaczenie kontaktów bezpośrednich dla kontroli postępów w redagowaniu dysertacji, w tym ich poprawności metodologicznej.

Kontakt dla osób zainteresowanych: prorektor2@ajp.edu.pl

 

Wykaz publikacji naukowych i popularno-naukowych prof. nadzw. dra hab. Pawła Leszczyńskiego:

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2018.docx)Wykaz publikacji naukowych i popularno-naukowych prof. nadzw. dra hab. Pawła Leszczyńskiego

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Katedra Edukacji Dziecka

Zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

z cyklu: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej,

która odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Tematem tegorocznego spotkania są Determinanty zdrowia dzieci i młodzieży

 

 

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
26 PAŹDZIERNIKA 2017

Zapraszamy do zamieszczenia w repozytorium prac z zakresu slawistyki. Szczegóły poniżej. 

W dniu 11.10.2017r. odbędzie się pierwsze Seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w województwie lubuskim.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Auli im. prof.Stanisława Kirkora, przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5. O godzinie 10.00 zaplanowane jest uroczyste otwarcie przez JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, następnie swój wykład wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk zatytuowany „Niemcy przed i po wyborach”.

Całość zakończona będzie debatą pt.: Współczesne problemy Europy. Moderatorzy: F. Rdesiński , B. Kiernicki, P. Rotengruber.

 

Szczegółowy program Seminarium dostępny w załączniku poniżej.

 

 

Monika Stefanek

Rektor i Senat

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018,

która odbędzie się 3 października 2017 roku.

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top