Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał książkę prof.nadzw.dr hab. Pawła A.Leszczyńskiego pt. "Chrześcijański charakter Anglii dawniej i dziś."

W wydawnictwie naukowym Peter Lang ukazała się właśnie anglojęzyczna monografia autorstwa dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz Prof. dr hab. Adama Czabańskiego: (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): „The Self-Immolation of Oskar Brüsewitz Compared to Other Suicides Commited as a Political Protest”. 

Dnia 21 marca odbędzie się konferencja naukowa pt. " Osoba z niepełnosprawnością szansą i wyzwaniem dla rynku pracy."  Honorowym patronat nad konferencją obejmie 

J.M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

W dniach 6-7 marca 2018 r. odbyły się Gorzowskie Tragi Edukacyjne „SZKOŁY I PRACODAWCY”, w których udział wzięła nasza Uczelnia. Obok uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnych branż (np. gastronomiczna, cukiernicza, metalowa, graficzna i wiele innych) pracownicy Działu Promocji i Informacji, pracownicy dydaktyczni oraz studenci przedstawili aktualną ofertę edukacyjną, a także wskazywali na mocne strony i korzyści wynikające ze studiowania na AJP.

Szanowni Państwo, 

Dnia 13 kwietnia odbędzie się konferencja naukowa pn."PRZEMYSŁ 4.0  Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń".

Szanowni Państwo.

z radością informujemy, że Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017 otrzymał pracownik naszej Akademii – dr Katarzyna Taborska, za książkę pt. "Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie" wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017.

Szanowni Państwo,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Akademia im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na cykl spotkań pn. "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie.

Szanowni Państwo, 

Wydział Humanistyczny AJP organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką "Integracji odruchów ustno-twarzowych".

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top