|       |   EN

Nauka

W dniach 21-22 kwietnia 2022 roku już po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w dobie zagrożeń XXI wieku”. Organizatorem wydarzenia był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża.

logo AJP

 

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz ze współorganizatorem Samorządowym Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Administracja w dobie kryzysu (?)” .
Konferencja odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące  konferencji znajdują się na stronie konferencja.ajp.edu.pl


 

China i Rosja złączone flagiWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża, gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiny wobec Rosji i jej agresji na Ukrainę”.

Finał Konkursu Wiedzy "Przedsiębiorczość"

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się wręczenie nagród dla Laureatów Konkursu Wiedzy „Przedsiębiorczość” pod patronatem JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej.

logo AJP

 

LWZ

 

 

 

 

 Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim wraz z partnerami zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE ZAGROŻEŃ XXI WIEKU 21-22 kwietnia 2022 r.

Urząd Patentowy, dokument na patent dla Wydziału Technicznego AJPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił patentu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wynalazek pt. "Narzędzie tnące w postaci struny ściernej".

Szanowni Państwo,

w imieniu Zakładu Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Cybernetyka w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie", która odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej AJP przy ulicy Fryderyka Chopina.


Konferencja odbywa się w  trybie hybrydowym (będzie można wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i online). Naukowców i praktyków chcących wygłosić referat prosimy o kontakt z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym pod adresem mgorny@ajp.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszt zamieszczenia artykułu w planowanej publikacji pokonferencyjnej wynosi 250 PLN (nie dotyczy pracowników naukowych AJP).
Przyjmujemy referaty dotyczące zastosowania bardzo szeroko rozumianej cybernetyki i dziedzin pokrewnych (teorii informacji, teorii gier etc.).

Na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się VI Finał konkursu "Programować każdy może", którego celem było szerzenie wiedzy z zakresu nauk technicznych wśród młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top