|       |   EN

Nauka

W dniach 28-29 października 2021 r. studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego wzięli udział w wizycie studyjnej na Brandenburskim Uniwersytecie Technologicznym w Cottbus-Seftenberg podczas której:

  - wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem uczelni,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji sprawujących pieczę nad uchodźcami.

zrzut ekranu z Webinarium  pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa"W dniu 8 czerwca 2021 roku na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się webinarium, pt. "Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa". Organizatorami spotkania były Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Oddział w Gorzowie Wielkopolskim  oraz Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa.

Zrzut ekranu z KonferencjiW dniu 31 maja 2021 roku Dziekan WAiBN dr hab. Beata Orłowska prof. AJP oraz Prodziekan WAiBN dr Joanna Lubimow były gośćmi konferencji „Holocaust and Heroism – History, memory and Testimony: Between Local and Global”,

Dokument patentowy - patent na wynalazek pt. Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych przedstawiony opisie patentowym włączonym do niniejszego dokumentu Patent trwa od dnia: 2018-06-11 Warszawa, dnia 2021 04-28W dniu 28.04.2021 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim patent nr 237417 na wynalazek pt. "Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych", którego współtwórcą  jest prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych oraz pracownik Wydziału Technicznego.

Zdjęcie ekranu konferencji z widocznymi uczestnikamiZakończyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” (11-12 maja 2021 r.), która odbywa się naprzemiennie w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów. W konferencji wzięli udział badacze z kraju i z zagranicy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i MieszkańW ramach cyklu „Spotkania z Ekspertem” w dniu 30.04.2021 r. studenci Wydziału Ekonomicznego studiów stacjonarnych I roku z kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka wzięli udział w wykładzie poprowadzonym przez Panią Angelę Burchardt z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieZa pośrednictwem aplikacji ClickMeeting studenci Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział w kolejnym już Spotkaniu z Ekspertem, dotyczącym Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top