Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Wydziałowi Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego uprawnień

do kształcenia na kierunku administracja
o profilu praktycznym na poziomie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) od roku akademickiego 2017/2018.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top