III Lubuski Sejmik Turystyczny

 

 Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości

 

Zielona Góra 12 czerwca 2017

 

            Dnia 12 czerwca 2017 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze już po raz trzeci odbył się Lubuski Sejmik Turystyczny, organizowany przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną. Wydarzenie to patronatem objęła m.in. Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Lubuskiego, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

            Sejmik rozpoczął się „niespodzianką artystyczną” - występem dziewczęcego zespołu wokalnego „ECHO” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7  im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Następnie Pani Jadwiga Błoch Prezes LOTUR dokonała oficjalnego otwarcia Sejmiku i powitała wszystkich jego uczestników. Głos zabrali również: wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Romuald Gawlik, poseł na Sejm RP Paweł Pudłowski, który podkreślił możliwości jakie dają ogromne zasoby i walory turystyczne lubuskiego na tle kraju i Europy w kreowaniu rozwoju branży turystycznej, przedstawicielka Polskiej Organizacji Turystycznej – Anna Księżnik, która zaprezentowała list Prezesa POT - Marka Olszewskiego oraz Prezes  Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz, który przedstawił stanowisko, że wszyscy jako „organizatorzy ale też klienci szeroko rozumianej turystyki i rekreacji winniśmy przede wszystkim promować polską ofertę turystyczną i rekreacyjną oraz polskie produkty  turystyczne”.

            Po części oficjalnej rozpoczęły się tematyczne prezentacje. Jako pierwszy wystąpił Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Marcin Mączyński, który przedstawił „Hotelarstwo dzisiaj i za 10 lat. Perspektywy rozwoju i zagrożenia.” Wskazał on na możliwości rozwoju hoteli skategoryzowanych,  hoteli sieciowych oraz wzrost liczby pokoi hotelowych, zmiany w kategoryzacji hoteli, wejście innych marek hoteli sieciowych, rozwój AIRbnb w Polsce oraz potencjalny wzrost pracowników zagranicznych w branży turystycznej, szczególnie z Europy Wschodniej i Azji. Kolejną prezentację pt. „ Regionalny Program Operacyjny odmienia region lubuski”, przedstawiła Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Prezentacja zawierała liczne przykłady „Działań” podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim, które pozwalają na wsparcie turystyki. W ramach cytowanego Programu wsparcie turystyki następuje w ramach Następujących Działań: 1.5. Rozwój Sektora MŚP, 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 3.2. Efektywność energetyczna, 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach (np. wspomniane ścieżki rowerowe w Gorzowie Wielkopolskim), 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu, czy  9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych. Jako trzeci wystąpił Jerzy Kapłon, reprezentujący Zarząd Główny PTTK Przedstawił  wykład na temat „Szlaki turystyczne - dzień dzisiejszy i perspektywy”. Na koniec części pierwszej Sejmiku wystąpiła Anna Księżnik z Polskiej Organizacji Turystycznej prezentując temat: „EDEN Polska, Eurovelo – przykłady projektów realizowanych przez POT ze środków zewnętrznych.” Po przerwie odbyły się panele dyskusyjne: panel hotelarski, w którym moderatorem był Marcin Mączyński z IGHP, panel szlaki turystyczne w lubuskim, w którym moderatorem był Jerzy Kapłon, z ZG PTTK, oraz panel dla osób zainteresowanych inwestycjami w lubuską turystykę, w którym moderatorem był Czesław Fiedorowicz.

            Uczestnicząc w bardzo interesującym panelu dotyczącym szlaków turystycznych w lubuskim przytoczę najważniejsze wnioski. Generalnie szlaki turystyczne, nie tylko w lubuskim, wymagają: prawnej ochrony przed zniszczeniem i żądaniem zmiany przebiegu, systematycznego finansowania, ustalonych standardów znakowania, koordynacji sieci szlaków (aby nie kolidowały różnorodne nowe propozycje z istniejącymi, by realizowano konieczne renowacje lub kasacje, aby sensownie je rozbudowywano), odpowiedzialności administratora za trwałość szlaku, nowoczesnego systemu udostępniania i promocji.

            Z pewnością można stwierdzić, że kolejny III Lubuski Sejmik Turystyczny, był nie tylko interesujący i atrakcyjny, ale też praktyczny i bardzo potrzebny, zarówno tym którzy planują, kierują, organizują turystykę w regionie, ale i w niej uczestniczą.

            Dr Jolanta Kijowska

Uczestnik III Lubuskiego Sejmiku Turystycznego

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top