W dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Stowarzyszeniem pn.: Klub Inteligencji Katolickiej.

Porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Prezes KIK Stanisław Księżniakiewicz oraz Sekretarz KIK Maria Malczewska. Strony zadeklarowały współpracę w obszarach dydaktyki, nauki, badań i kultury.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top