"Twoja Nowa Praca" jest projektem współfinansowanym ze środków PFRON realizowanym w ramach Programu Absolwent realizowanym przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”. 

Ma on na celu kompleksową pomoc studentom i absolwentom z niepełnosprawnością z całej Polski w rozwoju zawodowym oraz znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu.

 

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu całego kraju posiadająca orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, 

która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyły studnia nie później niż 24 miesiące temu.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa to:

·        Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

·        Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;

·        Finansowania wybranego przez beneficjenta szkolenie w porozumieniu z doradcą o wartości do 5 000 zł;

·        Możliwość odbycia płatnego stażu 2 000 zł miesięcznie;

·        Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400-600 zł miesięcznie;

·        Możliwość skorzystania z dofinansowanie działalności gospodarczej do 5000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Osób Niepełnosprawnych AJP.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top