|       |  EN

Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2015-10   

 

3 i 4 października 2020 rok 

Zgłoszenia należy kierować do dr Małgorzaty Chojnackiej na adres e-mail  mchojnacka@ajp.edu.pl 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Trener szkolenia/Lubuski Instytut Jakości: Krzysztof Bielański

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwszy dzień 

Wymagania normy ISO 9001:2015.  

Wstęp: podejście procesowe; podejście oparte na ryzyku; podstawowe terminy i definicje. Kontekst organizacji: zrozumienie organizacji; zakres systemu.

Przywództwo: przywództwo i zaangażowanie kierownictwa, skupienie się na wymaganiach klienta, polityka jakości | odpowiedzialności i role w organizacji.

Planowanie systemu zarządzania jakością: zarządzanie ryzykami i szansami, cele jakości, planowanie zmian.

Zasoby: ludzie, infrastruktura, środowisko procesu, nadzór nad sprzętem kontrolno pomiarowym, kompetencje i świadomość pracowników, komunikacja, zarządzanie dokumentacją.

Działania operacyjne: planowanie i kontrolowanie operacji, wymagania dla produktów i usług, własność klienta, identyfikowalność, projektowanie i rozwój, kontrola procesów zewnętrznych, dostarczanie produktów i usług, weryfikacja produktów i usług | zarządzanie produktami niezgodnymi.

Doskonalenie: zadowolenie klienta, przegląd zarządzania.

Działania wdrożeniowe: zarządzanie niezgodnościami & działania korygujące.

Drugi dzień 

Audit wg normy ISO 19011  

Zasady i techniki audytowania wg ISO 19011:2018.

Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów.

Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.

Prowadzenie auditów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze.

Symulacja audytu.

Psychologia audytów wewnętrznych.

Krzysztof Bielański - Trener Lubuskiego Instytutu Jakości (LIJ), szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim związanym z tematyką zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania projektami, oraz metodologią Six Sigma; Auditor Wiodący ISO 9001; Auditor Wiodący ISO 22000; Ekspert Techniczny ISO 22000 i ISO 9001 Polskiego Centrum Akredytacji; Six Sigma Black Belt; Wykładowca International Executive MBA GFKM – Zarządzanie jakością i procesami; Trener Biznesu International Education Society

LIJ zapewnia rzetelne przygotowanie i wykonanie szkolenia; certyfikaty LIJ dla każdego uczestnika; materiały szkoleniowe drukowane + długopis – dla każdego uczestnika

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, 14 h

Back to top