|       |   EN

12 maja 2022 r. w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny”, którą otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Wystąpienia powitalne mieli również Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut. Konferencja ta jest częścią programu III Kongresu Demograficznego. Podzielona była na trzy panele tematyczne: niepełnosprawność na podstawie zasobów informacyjnych statystyki publicznej, wyzwania związane z niepełnosprawnością i wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami.

Pośród prelegentów swój referat „Akademia równych szans – wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych” wygłosiła Pełnomocnik Rektora AJP ds. osób z niepełnosprawnościami dr Anna Dobrychłop.

 

Back to top