|       |   EN

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”7 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża zawarte zostało porozumienie w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”, które podpisane zostało przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, Prezesa Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryka Macieja Woźniaka, Prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach Justynę Kmietowicz i Prezesa Zarządu INNEKO Łukasza Marcinkiewicza.

 

Partnerzy tego porozumienia, kierując się przesłankami zawartymi w programach: Europejski Zielony Ład oraz Lubuskie – zielona kraina nowoczesnych technologii, postanawiają ściśle współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii energetycznych oraz ochrony środowiska naturalnego. Postanawiają także wspólnie podejmować w tym zakresie wszechstronne działania łącząc w tym celu własne potencjały naukowo-badawcze, logistyczne i wdrożeniowe. Ponadto, deklarują ścisłe współdziałanie m.in. w dziedzinach: badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

 

Back to top