|   EN

W dniach 24-26.06.2016 po raz drugi gościliśmy na Wydziale Humanistycznym naszej Uczelni grupę studentów kierunku „Studia interkulturowe: Polacy i Niemcy w Europie” (EuPoD) z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, którzy przyjechali do Gorzowa Wielkopolskiego wraz ze swoimi wykładowcami docent Barbarą von Campe, dr Rebekką Wilpert oraz dr Tomaszem Lisem. Celem wizyty była realizacja projektu „W przestrzeni odczytujemy czas – krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na przykładzie Landsberga/ Gorzowa Wielkopolskiego”. Projekt ten studenci kilońskiej uczelni realizowali przy asyście studentów germanistyki naszej Uczelni.

Z wielkim zainteresowaniem goście wysłuchali wykładu mgr Sławomira Szenwalda na temat prowadzonych przez niego na II i III roku filologii germańskiej warsztatów projektowych w ramach przedmiotu „Projekt kulturowy euroregionalny”. Wykład zwieńczyła długa i ożywiona dyskusja, w której uczestnicy wyrazili ogromny podziw dla otwartości kadry Zakładu Języka Niemieckiego na zainteresowania badawcze studentów. Zwracano także uwagę na wielorakość koordynowanych przez mgr Szenwalda projektów studenckich. Na temat badań własnych prowadzonych w ramach Pracowni Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Regionu Pogranicza funkcjonującej w strukturach ACBE sprawozdania wygłosiły dr Małgorzata Czabańska-Rosada oraz dr Katarzyna Taborska.

Dr Czabańska-Rosada, dr Taborska oraz mgr Szenwald uczestniczyli w naradzie z kadrą naukową Christian-Albrechts-Universität, podczas której omawiano współorganizuję konferencji naukowej połączonej z warsztatami dla nauczycieli i studentów, która planowana jest w Niemczech w 2017 roku. Uniwersytet Kiloński jest żywo zainteresowany współpracą naukowo-badawczą w obszarze stosunków polsko-niemieckich na pograniczu. W naradzie podjęto także kwestię podpisania umowy międzyuczelnianej dotyczącej programu Erasmus.

Ponadto wyrażono wolę kontynuowania warsztatów gorzowsko-kilońskich adresowanych do studentów obu uczelni w ramach projektu „W przestrzeni odczytujemy czas – krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji”. Wstępnie ustalono miejsca, wokół których koncentrować się będą kolejne edycje warsztatów.


dr Małgorzata Czabańska-Rosada
dr Katarzyna Taborska
mgr Sławomir Szenwald
 

      

Back to top