Już po raz trzeci w ramach programu Erasmus+ zorganizowano warsztaty językowo-turystyczne, w których uczestniczyło łącznie 59 studentów, w tym 27. studentów kierunku turystyki i rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz 32. studentów studiów magisterskich Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde. Trzydniowe warsztaty odbywały się w Blankensee na terenie Brandenburgii.

 

Opiekunem naukowym tego projektu był prof. dr Hartmut Rein, Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung) w  Eberswalde, zaś kierownikami: dr Joanna Kupczyk, dr Jolanta Kijowska oraz mgr Przemysław Nisiewicz, AJP im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Głównym celem warsztatów językowo-turystycznych  był intensywny kurs językowy dla studentów I i III roku turystyki i rekreacji, przygotowujący do podjęcia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+; kurs wspomagany materiałami dydaktycznymi z zakresu terminologii z dziedziny turystyki i rekreacji. Warsztaty miały charakter wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki oraz realizacji zadań z zakresu turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym. Studenci naszej uczelni realizowali zadania  z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz kształtowania krajobrazu, co było dla nich cennym doświadczeniem, ponieważ mogli oni  bezpośrednio obserwować, w jaki sposób realizowane są zagadnienia związane  z rozwojem turystyki na ziemiach niemieckich.

Podczas warsztatów studenci naszej uczelni odwiedzili Wyższą Szkołę Techniczną w Wildau, gdzie zapoznali się z bazą dydaktyczno-naukową oraz infrastrukturą socjalną dla słuchaczy.

Ciekawym doświadczeniem była wizyta w Związku Turystycznym Seenland Oder–Spree (pojezierze Odra-Szprewa) w Bad Saarow, którą studenci AJP wraz z wykładowcami odwiedzili w drodze powrotnej. Działalność związku na terenie Niemiec prezentowała Sandra Ziesig.

Koszty transportu dofinansowano ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

 

Opracowanie:  

dr Joanna Kupczyk, Zakład Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki AJP

mgr Przemysław Nisiewicz, koordynator ds. współpracy z zagranicą

Lokalizacja

Kontakt

Back to top