|       |   EN

Oferta dla szkół (konkursy)

Konkurs „Rachunkowość” organizowany jest przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości i popularyzowanie zawodów księgowych.

Konkurs „Rachunkowość” jest jednoetapowy. Składa się z dwóch części: pierwsza część to test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, natomiast druga część to zadania problemowe.

Konkurs wiedzy z obszaru przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy odbywa się w szkole ponadpodstawowej przystępującej do konkursu i obejmuje test z pytaniami jednokrotnego wyboru. Etap drugi odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i obejmuje test z pytaniami wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów w pierwszym etapie (minimum jedna osoba z każdej z przystępujących do konkursu szkół – w zależności od wyników w szkołach).

Back to top